HAVELSAN Aylık Siber Güvenlik Bülteni Ekim 2016 Sayısı Yayımlandı

"Bir HAVELSAN Siber Güvenlik Ürünü: Web Varlıkları Takip Sistemi" başlıklı HAVELSAN Aylık Siber Güvenlik Bülteni'nin Ekim 2016 sayısı yayımlanmıştır.
 
Bültende;

  • Kuruluşların çevrimiçi ortamdaki varlıklarının güvenliğini sağlamaya yönelik HAVELSAN SİSATEM tarafından geliştirilen Web Varlıkları Takip Sistemi ürünü hakkında temel bilgileri,
  • 20 Eylül 2016’da geniş katılımla gerçekleştirdiğimiz HAVELSAN Siber Güvenlik İş Ekosistemi buluştayının geniş özetini,
  • Türkiye’nin küresel siber güvenlik göstergesini irdeleyen özel yazımızı ve
  • Son dönemde siber güvenlik alanında öne çıkan konuları derlediğimiz haberleri
 
bulabilirsiniz.

HAVELSAN

Aylık yayınlanan tüm Siber Güvenlik Bültenleri için tıklayınız