Ar-Ge ve Teknoloji 

HAVELSAN Ar-Ge yaklaşımı; Ar-Ge ve inovasyon potansiyelini şirket içi veya dışından gelebilecek fikirlerle beslemek ve ticarileşme potansiyeli yüksek teknolojik ürünler geliştirmektir. Müşteri beklentilerini öngörerek  ileri teknoloji odaklı farklı çözüm yaklaşımları yaratabilmeyi, 2023 Türkiye Vizyonu ile uyumlu ve Teknoloji Yol Haritasına uygun bir ürün ailesinin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.
ArGe çalışmaları ve teknoloji yönetimi kapsamında amacımız;

 • Müşteri ihtiyaçlarını doğru anlamak,
 • Nitelikli personel yetiştirerek yetkinlik havuzları oluşturmak,
 • İleri teknoloji ürünler geliştirmek,
 • Satılabilir Ar-Ge ürünleri geliştirmek,
 • Yeniden kullanımı arttırmak,
 • Üniversite – Sanayi İşbirliği ile bir Ar-Ge ekosistemi oluşturmaktır.
Kurumsal teknoloji yönetimi çalışmalarımız kapsamında  önümüzdeki dönemde aşağıdaki teknoloji alanlarında Ar-Ge ve Ür-Ge projeleri yürütülmesi hedeflenmiştir:
 
 • Siber Güvenlik
 • Büyük Veri Yönetimi ve Analizi
 • Gerçek Zamanlı Sinyal / Görüntü İşleme
 • Güvenli İşletim Ortamları
 • 5G ve Yeni Nesil Ağ / Haberleşme Teknolojileri
 • Karar Destek Analizleri ve Planlama Araçları
 • Nesnelerin İnterneti
 • Oyun Teknolojileri
 • Artırılmış Gerçeklik
 • Yapay Zeka Uygulamaları
 • Otonom Sistemler

Ar-Ge ve Teknoloji 

HAVELSAN Ar-Ge yaklaşımı; Ar-Ge ve inovasyon potansiyelini şirket içi veya dışından gelebilecek fikirlerle beslemek ve ticarileşme potansiyeli yüksek teknolojik ürünler geliştirmektir. Müşteri beklentilerini öngörerek  ileri teknoloji odaklı farklı çözüm yaklaşımları yaratabilmeyi, 2023 Türkiye Vizyonu ile uyumlu ve Teknoloji Yol Haritasına uygun bir ürün ailesinin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.
ArGe çalışmaları ve teknoloji yönetimi kapsamında amacımız;

 • Müşteri ihtiyaçlarını doğru anlamak,
 • Nitelikli personel yetiştirerek yetkinlik havuzları oluşturmak,
 • İleri teknoloji ürünler geliştirmek,
 • Satılabilir Ar-Ge ürünleri geliştirmek,
 • Yeniden kullanımı arttırmak,
 • Üniversite – Sanayi İşbirliği ile bir Ar-Ge ekosistemi oluşturmaktır.
Kurumsal teknoloji yönetimi çalışmalarımız kapsamında  önümüzdeki dönemde aşağıdaki teknoloji alanlarında Ar-Ge ve Ür-Ge projeleri yürütülmesi hedeflenmiştir:
 
 • Siber Güvenlik
 • Büyük Veri Yönetimi ve Analizi
 • Gerçek Zamanlı Sinyal / Görüntü İşleme
 • Güvenli İşletim Ortamları
 • 5G ve Yeni Nesil Ağ / Haberleşme Teknolojileri
 • Karar Destek Analizleri ve Planlama Araçları
 • Nesnelerin İnterneti
 • Oyun Teknolojileri
 • Artırılmış Gerçeklik
 • Yapay Zeka Uygulamaları
 • Otonom Sistemler