ARGE İşbirlikleri
 

Kamu, üniversite ve özel sektör başta olmak üzere, HAVELSAN ile kurumlar ve kişiler arası bilimsel ve ticari işbirliği zemininin oluşturulması, yapılan hizmet ve faaliyetlerden ulusal ve uluslararası farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır. 

Ar-Ge ekosistemi içerisinde yer alan temel aktörler olan sanayi, üniversite ve kamu kurumları ile ve işbirliği imkânlarının geliştirilmesi ve artırılması temel faaliyet alanımızdır.

ARGE İşbirlikleri
 

Kamu, üniversite ve özel sektör başta olmak üzere, HAVELSAN ile kurumlar ve kişiler arası bilimsel ve ticari işbirliği zemininin oluşturulması, yapılan hizmet ve faaliyetlerden ulusal ve uluslararası farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır. 

Ar-Ge ekosistemi içerisinde yer alan temel aktörler olan sanayi, üniversite ve kamu kurumları ile ve işbirliği imkânlarının geliştirilmesi ve artırılması temel faaliyet alanımızdır.