Şehir Güvenliği ÇözümleriHAVELSAN Kent Güvenlik Yönetim Sistemi müşterileri için özel olayların yönetilmesi, acil durumlara tepki verilmesi kabiliyetlerini ve problem yaratmaya meyilli tehditler hakkında gerçekleşmeden bilgi toplanması kabiliyetini sağlar.

İlk cevabı verecek ekipler için anında yer tespiti ve doğru ve kesin bilgi bilginin sağlanması hızlı tepki verilmesi gereken her bir olayda ölüm ile hayat arasındaki farkı ortaya çıkarır.

Elektrooptik (EO) sensörler, CCTV ve LLTV, kızılötesi kameralar, termal kameralar, hedefleri termal ve optik olarak algılayabilmektedir. Bu sensör grupları hareketli ve sabit hedef tespitinde ve gece gündüz hedef sınıflamada sağlamakta oldukları kayıt ve analiz fonksiyonları ile en etkin gruplar olarak bilinmektedir.

Farklı sistemlerden edinilen yüksek hacimli veri analiz edilerek kara vericilerin problemler karşısında hızlı olarak hareket etmelerine ve acil durum ekiplerinin olay yerine en hızlı şekilde yönlendirilmesine yardımcı olur. HAVELSAN Kent Güvenlik Yönetim Sitemi trafik sıkışıklığı, suçun önlenmesi, acil durumların önceden öngörülmesi ve güvenlik ihlallerinin minimize edilmesi için çözümünüz olacaktır.                                       HAVELSAN Şehir Güvenlik Yönetim Sistemleri

Örnek Senaryo: