Eğitim Yönetim Bilgi Sistemi

EYBİS yazılımı, Simülatör Merkezlerinde verilen eğitim faaliyetlerinin ve bu eğitim esnasında kullanılan teçhizatın sürekli kullanılabilirliğinin sağlanması için gerekli olan bakım faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlar.
 
EYBİS planlamanın yanında, simülatör merkezindeki idari işlerin yürütülmesine de yardımcı olur. Gelen ve giden evrak kayıtlarının tutulması, haftalık faaliyet raporlarının oluşturulması veya önemli faaliyetlerin kayıt altına alınması gibi işlemler EYBİS’te yapılabilir. EYBİS’e yapılan girişler ve EYBİS’te yapılan işlemler kayıt altına alınır. Simülatörlerin ürettiği mesajlar da EYBİS’te görüntülenebilir.
 
Verilecek olan eğitimlerin içerikleri EYBİS’e girilir ve planlamalar esnasında kullanılır. Böylece eğitmenler müfredata göre eğitimin ilerleyişini gözlemleyerek zaman yönetimini daha iyi yapabilirler.
 
EYBİS’in en önemli özelliklerinden biri de bakım, onarım ve lojistik destek faaliyetlerin düzenlendiği bir modüle sahip olmasıdır. Simülatör merkezinde meydana gelen bütün arızalar EYBİS kullanılarak bakım personeline bildirilir. Arıza girildiğinde ilgili kullanıcılar sistem tarafından uyarılarak arızanın en hızlı şekilde giderilmesi sağlanır. Arızanın ortaya çımasından giderilmesine kadar gerçekleştirilen bütün faaliyetler kaydedilir.
 
Simülatörlerin düzenli bakım faaliyetleri de EYBİS’ten kontrol edilir. Bakım personeli bakımlarda uygulanacak olan operasyonları belirleyerek “Check-List” olarak alabilir. Bu operasyonlar için gerekli insan gücü ve malzeme de belirlenerek bakım faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır.
Arıza giderme ve bakım faaliyetlerinde kullanılacak olan bütün malzemeler sisteme kaydedilmiştir. EYBİS bu malzemelerin stok yönetimini de yapmaktadır. Gerekli olan malzemelerin depodan çıkış ve depoya giriş işlemlerinin yanı sıra stok seviyesi belirlenen miktarın altına düştüğünde tedarikten sorumlu personel sistem tarafından uyarılacaktır.

Fotoğraflar