Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri

HAVELSAN, komuta kademesinin stratejik, taktik ve işletim seviyelerinde ihtiyaç duyduğu komuta kontrol fonksiyonları için yönetim kolaylığı ve etkinliği sağlamak üzere komuta kontrol bilgi sistemleri geliştirmektedir. Bu sistemler ile tüm entegre iş süreçlerinin otomasyonu yanı sıra ulusal ve uluslararası komuta kontrol sistemleri ile birlikte çalışabilirlik yeteneği de sunulmaktadır.  Böylece komuta kademesinde her düzey için “durumsal farkındalığın” artırılması ile karar destek fonksiyonlarına katkıda bulunulmaktadır.

Fotoğraflar