Defence Out Of Box

HAVELSAN, stratejik ve taktik seviye komuta kontrol alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Silahlı Kuvvetlerin temel harp, kaynak yönetimi ve müşterek resmin tesisi için kullanabileceği bir komuta kontrol bilgi sistemi olan DOOB™’u geliştirmiştir. DOOB™ stratejik, operasyonel ve taktik komuta seviyelerinde kullanılmak üzere milli ve NATO komuta kontrol bilgi sistemi ihtiyaçlarının karşılanması için tasarlanmış bir uygulamadır. DOOB™ uygulamasının temel amacı tüm komuta seviyelerindeki durumsal farkındalığı arttırmak ve komuta kademesinin harekâtı planlamasını ve yürütmesini desteklemektir.

Servis tabanlı bir mimari ile modüler olarak geliştirilen DOOB™’un dış sistemlerle kolay entegre olabilme, kolay kurulum ve kullanım gibi özellikleri mevcuttur. Bu özellikler DOOB™’u dünya pazarında rekabetçi bir konuma taşımaktadır.

DOOB™, 16 Ocak 2013 tarihinde Türk Patent Enstitüsü tarafından marka olarak tescil edilmiştir. Ayrıca DOOB™ için geliştirilen yazılım Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 26 Ağustos 2013 tarihinde “eser koruması” ile koruma altına alınmıştır.

DOOB™ yazılımı Kasım 2013 tarihinde 6 ay süreyle deneme maksatlı kullanılmak üzere Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ihraç edilmiştir. 

Fotoğraflar