Komuta Kontrol Bilgi (C2I) Altyapı Sistemi2001 yılından bu yana yürütülen  KKBSAY projeleriyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bilgi sistemlerinin ulusal ve uluslararası ortamlarda birlikte çalışabilirliğinin sağlanması amaçlamaktadır. Bilgi paylaşımı NATO MIP (Multilateral Interoperability Program) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak geliştirilmiştir.

KKBSAY projeleri kapsamında güncellenen standart ve ihtiyaçlara göre yeni sürümleri geliştirilen üç ana ürün bulunmaktadır:

  • KKBDVM (Kara Kuvvetleri Bilgi Değişim Veri Modeli),

  • VDM (Veri Değişim Mekanizması),

  • SAY (Sunucu Arakatman Yazılımı).

VDM uygulaması MIP Blok 3 uyumluluğu almıştır. Geliştirdiğimiz entegrasyon çözümleri yalnızca Kara Kuvvetleri'ne yönelik olmayıp, tüm TSK çapında kullanılabilecek bir alt yapı sunmaktadır.
 

Fotoğraflar