Torpido Atış Kontrol Sistemi (TORAKS)

TORAKS™ Projesi kapsamında, jenerik bir modern torpidonun kontrol ve güdümünü amaçlayan özgün bir atış kontrol sisteminin geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.

Elde edilecek sistemin aşağıdaki yeteneklere sahip olması hedeflenmektedir:

 • Atış öncesi torpido ve kovan üzerindeki gerekli ön hazırlıklarının yapılması,

 • Torpidoların hedeflere atanması, ateşlenmesi, emniyetle kovanı terk etmesi,

 • Denizaltının emniyet sahalarının tanımlanması/ yönetilmesi,

 • Hedef arama/hücum sahalarının oluşturulması/yönetilmesi,

 • Ateşleme akış sırasının gerçekleştirilmesi,

 • Atılmış torpidonun (operatör girdileriyle veya otomatik olarak) hedefe ulaşacak şekilde güdülmesi,

 • Torpido geri bildirim mesajlarının işlenmesi,

 • Torpidodan gelecek sonar verilerinin işlenmesi.

Proje kapsamında, yukarıda belirtilen yeteneklerin kazanılmasını hedefleyen çalışmalara ilave olarak:

 • Operatörünsistemle etkin etkileşimini sağlayacak kullanıcı arayüzü tasarımı,

 • Gerçek zamanlı gömülü alt sistemlerin geliştirilmesi,

 • Özel haberleşme protokolleri için gerekli kartların tasarımı,

 • Kabinetin donanım ve mekanik tasarımı,

 • Torpido ve kovan simülatörlerinin geliştirilmesi,

 faaliyetlerini de içeren çalışmalar HAVELSAN’ın kendi öz kaynakları ile sürdürülmektedir.

HAVELSAN Torpido Atış Kontrol Sistemi (TORAKS™) 2014 yılında Türk Standartları Enstitüsü tarafından MARKA olarak tescil edilmiştir.

 

Fotoğraflar