Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi (DBDS)

DBDS™ denizaltı gemisinin emniyet ve güvenle seyir ve harekat görevlerini yapmasına olanak sağlamak üzere;

  • Yüksek hızlı ham bilgileri, ara yüz protokollerine uygun olarak toplar,

  • Verileri kullanıcı tarafından verilen sıraya göre önceliklendiririr,

  • Farklı istemcilere, istenilen format ve sıklıkta dağıtır,

  • Verilerin kontrolü ve filtrelenmesi ile aynı tür bilgi için kaynakların öncelik seviyelerinin kontrolüne imkân verir,

  • Verileri, daha sonra kontrol ve analiz edilebilmesi için kayıt eder,

  • Olası bir arıza durumunda otomatik olarak, kritik verilerin yedek kanallardan ilgili sistemlere dağıtılmasına imkân verir

  • İstendiğinde gerçek sensör verileri yerine, dinamik sanal verilerini ilgili sistemlere besler.

Fotoğraflar