TCDD Maliyet Tabanlı Esnek Tarife Projesi (MATRİS)

MATRİS Projesi ile TCDD Yük Dairesi tarafından yapılan taşımacılık faaliyetleri için maliyet tabanlı esnek fiyatlandırma sisteminin kurulması hedeflenmiştir. Yük taşımacılığı için birim taşıma maliyetlerinin belirlenmesi ve birim taşıma tarifelerinin oluşturulması işlemleri MATRİS üzerinden yapılacaktır. İd: 111871217 Yük Taşımacılığı maliyetine etki eden yük miktarı, çıkış istasyonu, varış istasyonu, iklimsel koşullar, yol bilgileri gibi parametrele bağlı olarak tren sayısı, lokomotif sayısı, vagon sayısı ve tren personeli gibi bilgiler tespit edilecektir.


MATRİS yazılımıyla seçilen parkur itibari ile kullanıcıya anlık ve diğer sektör fiyatlarıyla karşılaştırmalı simülasyon yapılabilecektir. MATRİS yazılımı TCDD Kurumsal Kaynak Yönetimi (KKY) sistemi ile entegre çalışacakbir sistem olup TCDD KKY sistemindeki verileri kullanacak şekilde tasarlanacaktır. Proje kapsamında, TCDD’nin hem yurtiçi hem de uluslararası taşımalarında Blok taşıma, münferit taşıma ve diğer şahıs taşımalarına ait taşıma ücreti ile bu taşımalara ilişkin Ek gelir ücretinin müştereken ayrı ayrı belirlenmesi, Diğer rakip taşıma modları (karayolu) ile fiyat karşılaştırmalarının yapılması hedeflenmiştir.


Doğru fiyatı verebilmek için önce doğru maliyeti bilmek gerekmektedir. MATRİS yazılımı, TCDD Yük Dairesi’ne gelen bir yük taşımacılığı siparişinin maliyetinin tahminini güncel şirket verilerinden faydalanarak 6 daha hassas yapan bir karar destek yazılımıdır. MATRİS yazılımının en önemli getirisi maliyeti siparişteki tren tipi, güzergah, yük, taşımacılığın dönemi ve bölgesini göz önüne alarak ve matematiksel modeller kullanarak hesaplamasıdır. Bu rafine edilmiş maliyet üzerinden fiyatlandırma önerileri yapılmakta; hat doluluğu, sipariş miktarı ve tipi fiyatlandırmaya etki etmektedir.

Fotoğraflar