ETİ Maden Kurumsal Kaynak Yönetimi Sistemi Projesi (ETİ-KKYS)

Eti Maden İşletmeleri’nin tüm kurumsal süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi ve yürütülmesini sağlamak amacıyla Kurumsal Kaynak Yönetimi (KKY) Sistemi uygulanması projesidir.
Proje kapsamında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bağlı İşletmeler ile Lojistik Müdürlükleri tarafından yürütülen stratejik planlama, proje yönetimi, satış, üretim, dağıtım, mali kaynaklar yönetimi, satın alma, bakım onarım, stok yönetimi, kalite yönetimi, değerlendirme ve denetleme, insan kaynakları yönetimi gibi faaliyetler kapsamındaki iş süreçlerinin Kurumsal Kaynak Yönetimi (KKY) sistemi üzerinde bütünleşik bir şekilde yürütülmesi ve bu süreçlerin RFID, PDKS sistemleriyle desteklenmesi ile İDARE’nin doğru zamanda doğru bilgiye erişerek karar vermesi sağlanacaktır.

Proje Mart 2014 tatihinde başlamış olup 2016 yılı içerisinde kabul faaliyetlerinin tamamlanması ile birlikte canlı kullanıma alınması planlanmaktadır.