Tapu Kadastro Bilgi Sistemi Projesi (TAKBİS)

Türkiye genelindeki tüm Tapu ve Kadastro kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılarması, tüm tapu/kadastro faaliyetlerin bilgisayar sistemi üzerinden yürütülmesi, gerek özel gerekse kamu taşınmaz mallarının etkin biçimde takip ve kontrol edilmesi amacıyla TAKBİS projesi gerçekleştirilmiştir.

TAKBİS projesi ile; ülke genelinde Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminin (TAKBİS) oluşturulması hedeflenmiş, bu kapsamda; ülke genelinde tapu kadastro hizmetlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS/GIS) ve Arazi Bilgi Sistemi (LIS) mantığı çerçevesinde analiz edilerek, problemlerin belirlenmesi, çözüm yollarının bulunması, tapu ve kadastro hizmetlerinin bu yolla standart ve elektronik olarak yerine getirilmesi, Yerel Yönetimler, kamu kurum ve kuruluşlara arazi bilgi sistemi mantığında doğru, güvenilir ve güncel bilgileri sunulması hedeflenmiştir.

Proje iki aşamalı olarak 2001-2009 yılları arasında gerçekleştirilmiş olup Türkiye’de başarı ile tamamlanan en büyük e-devlet projeleri arasında yerini almıştır. Projemiz 2006 yılında e-TR ödülüne layık görülmüştür.