Irak Tapu Otomasyonu Projesi (I-LRCIS)

Proje ile Irak Tapu ve Kadastro İdaresince yürütülen işlerin, modern ve güvenilir bir Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi altyapısı ile gerçekleştirilmesi, oluşan bilgilerin özel ve kamu kullanıcıları ile yetkileri dahilinde paylaşılması hedeflenmiştir.

Havelsan’ın Türkiye’de ki TAKBİS deneyimine dayalı ve çok dilli olarak geliştirilen tapu otomasyon yazılımı ile veri sayısallaştırma yazılımlarının geliştirilmesi 2012 yılı içinde tamamlanmıştır. Aynı yıl içerisinde ilgili sistemin Irak Tapu ve Kadastro İdaresi’nin merkez ve taşra (9 tapu birimi) pilot birimlerine kurulumu tamamlanarak son kullanıcı eğitimleri verilmiştir. Proje HAVELSAN’ın tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğinin teyit edilmesi ile tamamlanmıştır.