Görüntü Verisi Füzyonu

Görüntü füzyonu değişik sensörlerden gelen aynı nesneye yada bölgeye ait görüntülerin birleştirilerek her bir görüntüde gözlemlenmeyen özelliklerin tek bir görüntüde gözlemlenebilir hale getirilmesidir.

Elektrooptik ve SAR görüntüsünün füzyonu, Elektrooptik ve Termal görüntülerin füzyonu başlıca görüntü füzyonlarıdır. Ayrıca Pan görüntünün MS görüntü ile birleştirilerek yüksek çözünürlüklü (Pansharp) görüntü elde etmekte görüntü füzyonu olarak sayılabilir.

EO/IR uydu görüntüleri SAR görüntüsüyle birleştirilerek aynı anda inceleme desteği sağlanabilmektedir.

Uydu görüntülerinde ve hava fotoğraflarında yüksek uzamsal çözünürlüklü tek bantlı pankromatik görüntü ile daha düşük uzamsal çözünürlüklü çok bantlı MS görüntünün füzyonu yapılarak yüksek uzamsal ve spektral görüntü elde edilmektedir.