Simülatör Sertifikasyon Hizmetleri

Uçuş Simülatörlerinin olgunluk seviyesi uluslararası otoriteler (EASA, ICAO, FAA) tarafından belirlenen mevzuatlarda belirtilmiş kriterlere uygunluklarına göre ölçülmektedir. Simülatörler hizmete girdiği andan itibaren kalifikasyon/İlk değerlendirme (Initial Evaluation) ve belirli periyotlarda tekrarlayan değerlendirme (recurrent evaluation) testlerine tabi tutulurlar. Bu ihtiyaç Sivil Havacılık sektöründe vazgeçilmez olmakla birlikte; askeri amaçlı kullanılan Uçuş Simülatörlerinde de tanımlanan kriterlere uygunluk aranabilmektedir.

HAVELSAN ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü arasında arasında imzalanan protokol uyarınca, SHGM’nin EASA tarafından akredite edilmesini müteakip, Yurtiçinde bulunan her tür Uçuş Eğitim Simülatörü/Yardımcısı’nın ilk değerlendirme ve tekrarlayan değerlendirmeleri SHGM tarafından onaylanacaktır. Subjektif ve Objektif Test Sonuçlarına göre Uçuş Eğitim Simülatörü/Yardımcısı’nın Teknik Değerlendirmesi HAVELSAN Mühendisleri ve Alan Uzmanları tarafından gerçekleştirilecek olup, Nihai Teknik Rapor SHGM onayına sunulacaktır.

EASA tarafından görevlendirilme durumunda, Yurtdışında herhangi bir Uçuş Eğitim Simülatörü/Yardımcısının ilk değerlendirme ve tekrarlayan değerlendirmesi de SHGM ve HAVELSAN tarafından yapılabilecektir.

 

 

Fotoğraflar