Denizaltı Dalış Eğitim Merkezi

Denizaltı Dalış Simülatörü Eğitim Merkezi; U209 ve U214 Denizaltı modellerine ait simülatörleri oluşturan tüm yazılım ve donanım öğelerini içerecek şekilde tasarlanmış, modern bir eğitim merkezidir.

Simülatör binası aşağıda alt maddelerde belirtilen ana bölümlerden oluşmaktadır:
 
Denizaltı Dalış Simülatörü (Simülatör): Deniz Kuvvetleri K.lığının envanterinde mevcut denizaltıların dalma ve satha gelme ameliyelerinde (dalış ve satıh), su altında ve su üstünde sevk, idare ve kontrollerine yönelik eğitimlerin verilmesi için kullanılacak olan yazılım ve donanımı kapsayan ve Eğitmen Odası, Dalış Kabini, Gözlemci Odası ile bu mevkiler arasındaki fiziksel donanım, bunları besleyen alt sistemler, bağlantılar ile tüm bunları kapsayan bina ve bunlara yönelik alt yapıdan oluşan simülatördür.
 
Dalış Kabini (DK): Gerçek denizaltı manevra dairesine benzer donanım/görüntüye sahip, simülasyonu yapılan tipte denizaltının hareketlerine uygun olarak en az 2 (iki) eksende hareket ettirilebilen kısımdır.
 
Simülatör Alanı: Preveze/Gür Sınıfı (U209) ve Havadan Bağımsız (U214) Denizaltı Gemilerinin mevcut manevra dairesini işlevsel ve/veya görsel olarak yansıtacak şekilde tasarlanmış, Dalış Kabinin ve kontrol maksatlı Eğitmen Odasının bulunacağı 2 ayrı simülatör alanından oluşan bölümdür.
 
Eğitmen Odası (EO): Simülatörü kullanacak eğitimci personelin Dalış Kabini ve diğer alt sistemleri devreye alma, devreden çıkarma, eğitim seviyesi ve senaryolara kumanda etme, eğitim planlama, kayıt, analiz, kursiyerlere işitsel ve görsel erişim, acil durumlarda sistemi durdurma, boşaltma, simülatör binası içine kurulacak yangın ve acil durum panellerine kumanda etme, Gözlemci Odası ile iletişim kurma görevlerini de kapsayan ve bu şartnamede detaylandırılan diğer görevleri de yerine getirecek sistemlere haiz bölmedir.
 
Gözlemci Odası: Her simülatör için eğitim öncesi ve sonrası brifingler ile eğitim esnasındaki icra edilen faaliyetlerin izlenmesi için simülatörün tasarım aşamasında belirlenecek olan çeşitli kolaylıklarla donatılmış 25 (yirmi beş) kişilik kapasiteye sahip bölümdür.
 
Dershane: Kursiyer subay ve astsubayların uygulamalı dalış eğitimleri öncesinde eğitimlerinin sağlanması maksadıyla donatılacak 50 (elli) kişilik kapasiteye sahip bölümdür.
 
Laboratuarlar: Kursiyer subay ve astsubayların uygulamalı dalış eğitimleri öncesinde eğitimlerinin sağlanması maksadıyla donatılacak 1 (bir) adet Makine Laboratuarı, 1 adet Silah Laboratuarı ve 1 adet Elektronik Laboratuarından oluşan bölümdür.
 
Ofisler: Simülatör ve bina idari ihtiyaçları için kullanılacak en az 4 ofis odasından oluşan bölümdür.
 
Konferans Salonu: 120 kişilik oturma kapasitesine sahip konferans salonu bölümüdür.
 
Sistem Odası: Her simülatör için kesintisiz güç kaynakları ve çeşitli elektronik/mekanik sistemlerin yer alacağı bölüm veya bölümlerdir.
 
Simülatör İklimlendirme Odası: Her simülatör için dalış simülatörünün çalışma koşullarına uygun şekilde iklimlendirilmesini sağlayacak sistemlerin bulunacağı bölümdür.
 
İş Ocakları: Terzihane, kolahane, berberhane, garaj amiri odası, onarım atölyeleri ve 3 adet ambar birimlerini içeren bölümlerdir.
 
Depo: Her simülatör için dalış simülatörüne ait yedek malzemelerin depolanmasına imkan sağlayacak donatım malzemeleri ile donatılacak bölümdür.
 
DENİZALTI DALIŞ SİMÜLATÖRÜ KAPSAMINDA VERİLECEK EĞİTİM SENARYOLARI

 • Dalış ve satha çıkış eğitimleri

 • İmla-Tahliye eğitimleri

 • Maximum dalış umkuna kadar sualtı eğitimleri

 • Umk değiştirme ve umkun muhafazası

 • Rota değiştirme

 • Farklı dümen açıları ve hızlarda dönüş

 • Baş ve kıç ufki dümenlerin kullanımı

 • Şnorkel ile seyir

 • Yüksek süratte umk kontrolü

 • Farklı umklarda seyir ve statik satıh ve dalış işlemleri

 • Trim işlemleri

 • Torpido atma etkisi

 • Deniz durumu, akıntı ve dip yapısının sualtı - satha yakın seyre etkileri

 • Kesafet farklılığı etkisi

 • Şnorkel, seyir ve hücum periskoplarının aşağı ve yukarı alınmasının etkisi

 • Emercensi durum eğitimleri

Fotoğraflar