HEWIS

HAVELSAN Elektronik Harp Bilgi Sistemi (HAVELSAN Electronic Warfare Information System (HEWIS))

Ddost, düşman ve tarafsız platformlar, sistemler ve silahlar için farklı veri kaynaklarından toplanan elektronik harp kapsamındaki her tür istihbarat verilerini (örneğin konumları, kullanım durumları teknolojik özellikleri, vb.) bir arada tutan bir merkezi bilgi sistemidir. Bu veriler, Teknik Veri ve Taktik Veri olmak üzere iki çeşittir. Taktik Veri zaman etiketli platform/sistem konum ve kullanım bilgisine karşılık gelirken, Teknik Veri platform ve sistemlere ait parametrik ve serbest yazı şeklindeki tanımlara karşılık gelmektedir. Ayrıca HEWIS, elektronik harp uzmanı bakış açısıyla muharebe alanının görüntülenmesi ve analiz edilmesini sağlayan Elektronik Muharebe Düzeni Yönetimi kabiliyetini kullanıcıya sunmaktadır. Elektronik Muharebe Düzeni, muharebe alanının koordine ve konsolide edilmiş güncel “büyük” resmini ifade etmektedir.       

 HEWIS aşağıdaki modüllerden oluşmaktadır:

  • HEWIS Veritabanı (HEWIS Database, (HDB)), kara, deniz ve hava unsurları (platformlar ve onlarla ilişkilendirilmiş sistemler ve silahlar) hakkındaki tüm gerekli bilgileri tutar. Ayrıca kullanıcılar ve onların etkileşimleri yine veritabanında saklanır.  

  • Teknik Veri Yönetim Modülü (Technical Data Management Module,  (TEDM)), kullanıcıya platform/sistem/silah parametrelerini tanımlama ve açıklama kabiliyetini sağlayan modüldür. TEDM detaylı bir tehdit kütüphanesi içerir.

  • Taktik Veri Yönetim Modülü (Tactical Data Management Module, (TADM)), HEWIS’e, istihbarat kaynaklarından elde edilen elektronik harbe ilişkin taktik verilerin aktarılmasını sağlar.

  • Elektronik Muharebe Düzeni Yönetimi Modülü (EOB Management Module, (EOBM)) elektronik harp uzmanı perspektifinden muharebe alanının 2B/3B olarak görüntülenmesi sağlar. Bütün veriler tarih ve zaman bilgisi ile etiketlendiği için, bu modül Elektronik Muharebe Düzeni’ndeki değişiklikleri zamana göre gösterme özelliğine sahiptir. Ayrıca kullanıcı gösterim ekranındaki detay seviyesini belirleme kabiliyetine sahiptir.

  • Karar Destek Modülü (Decision Support Module (DSM)), Elektronik Harp Elektronik Muharebe Düzeni’ne ilişkin analiz ve değerlendirmenin yapılmasına olanak veren ana modüldür.

  • Sistem Yönetim Modülü (System Management Module, (SMM)) kullanıcılara ilişkin yetkilendirme ve etkileşimleri yönetme ve görüntüleme kabiliyetlerini sunan modüldür.

Bu modüller birbirleri ile entegre bir şekilde çalışırlar. HEWIS, Son Kullanıcı ihtiyaçlarına göre modifiye edilebilir. Ek olarak HEWIS, halihazırda kullanılan askeri bilgi sistemleri ile de entegre edilebilir. 
    
HEWIS, USMTF, NATO ADatP-3, ticari Electronic Data Interchange (EDI) ve hatta sisteme özel tanımlanmış mesaj paylaşım formatlarını destekleyen veri aktarım modülleri ile donatılabilmektedir.

HEWIS, kullanımda olan ELINT ekipmanlarına ait arayüz tanımlama dokümanlarının temini ile ELINT kayıtlarından hızlıca veri girişini sağlamak için uygun çevirici ve adaptörle genişletilme kabiliyetine sahiptir.

Ayrıca mevcut EH sistemlerinin merkezi bir kütüphane kullanımı ile doğrudan programlanabilmesi/yeniden programlanabilmesi için, HEWIS sisteme özel EH kütüphaneleri ile genişletilebilir. Halihazırda kullanılan spesifik EH sistemlerinin tanımlandığı arayüz tanımlama dokümanlarına göre, ilgili sisteme özel görev tanımlama dosyalarının tanımlandığı ve direk sisteme yüklendiği çevirici ve adaptörler geliştirilebilmektedir. 


 

Fotoğraflar