HAVELSAN A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşudur.
HAVELSAN A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşudur.

Kurumsal Yönetim Sistemi

HAVELSAN, “Yönetimde Kalite” ilkesini benimsemiş, 2000’li yılların başından itibaren içselleştirdiği ve uygulayageldiği “Süreç Odaklılık” felsefesini, “Stratejik Bakış” ile bütünleştirmiş; bu yaklaşımını da oluşturduğu “Kurumsal Yönetim Sistemi” ile tüm iç ve dış paydaşlarına beyan etmiştir.

Önemli Kilometre Taşları


HAVELSAN’ın halen sürdürdüğü Yönetim Sistemi belgeleri:
Standart / Model Kapsam / Açıklama
CMMI Seviye-3 Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
AS 9100 Havacılık, Uzay ve Savunma Organizasyonları için Kalite Yönetim Sistemi
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
İSG-OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
TS ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi (BTHYS)
ISO/TS 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri (İSYS)

Kalite Politikamız
 • Yürütülen projelerde sözleşme kapsamındaki müşteri istek ve beklentilerini, öngörülen takvim ve bütçe içerisinde tam olarak karşılamak,
 • Çalışmalarımızda yasal şartlara, HAVELSAN Yönetim Sistemi esaslarına ve etik kurallara uymak,
 • HAVELSAN Yönetim Sistemi’nin etkinliğini ve uygulamaların verimliliğini, teknolojik alt yapı unsurlarını da kullanarak sürekli iyileştirmek,
 • Kurumsal stratejilerden hareketle, Kariyer Yönetim Sistemi verilerini kullanarak, insan kaynağı yetkinliklerinin sürekli gelişimini sağlamak.
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız 
Kalite Politikası’nda belirtilen hususlara ilave olarak, HAVELSAN’ın İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Yönetim Sistemleri kapsamındaki politikaları:
 • Paydaşlarımızın ve çevremizin, faaliyetlerimiz dolayısıyla maruz kalabilecekleri tehlikeleri (kaza ve hastalıklar) en aza indirmek için gerekli tedbirleri almak,
 • Çevrenin korunması amacıyla, tüm faaliyetlerimizde doğal kaynak kullanımında israfın ve çevre kirliliğinin önlenmesi, atıkların azaltılması ve geri kazanım yolu ile ülke ekonomisine yeniden kazandırılması, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ettirilmesi.
Bilgi Güvenliği Politikamız
Kalite Politikamızda belirtilen hususlara ilave olarak, Bilgi Güvenliği kapsamındaki politikalarımız:
 • Şirket için değerli olan tüm bilgi varlıklarının korunması ve kabul edilebilir kullanımlarının ortaya konulması,
 • Şirket bilgi varlıklarının güvenliğine yönelik risklerin yönetilmesi,
 • Şirkete ait temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile sürekliliğinin sağlanması,
 • Şirket imgesi, güvenilirlik ve itibarının bilgi güvenliği ihlâlleri ile yıpratılması ve zarara uğramasının önlenmesi,
 • Şirket ve üçüncü taraflar arasındaki sözleşmelerin ve yasal mevzuatın gerektirdiği bilgi güvenliği uyumunun yerine getirilmesi,
 • Şirket içinde bilgi güvenliği yönetimine yönelik Bilgi Güvenliği Organizasyonu ile ilgili esasların belirlenmesi,
 • Şirket çalışanları ve diğer paydaşlar için bilgi güvenliği farkındalığının oluşturulması ve sürdürülmesi.
Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Politikamız
Kalite Politikamızda belirtilen hususlara ilave olarak, Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi kapsamındaki politikalarımız:
 • Şirket Bilgi Teknolojisi hizmetlerinin yasal ve düzenleyici şartlara uygunluğunu sağlamak,
 • Şirket Bilgi Teknolojisi hizmetlerini çalışır durumda tutmak,
 • Şirket Bilgi Teknolojisi hizmetlerinin maliyetlerini optimize etmek,
 • Şirket Bilgi Teknolojisi hizmet risklerini ve karmaşıklığını yönetmek,
 • Şirket Bilgi Teknolojisi hizmetlerinin değişikliklerini yönetmek,
 • Şirket Bilgi Teknolojisi hizmetlerini iş ihtiyaçlarına göre kullanmak,
 • Şirket Bilgi Teknolojisi hizmetlerinin kapasitesini düzenlemek,
 • Şirket Bilgi Teknolojisi hizmetlerinin ölçeklenebilirliğini arttırmak.
İş Sürekliliği Politikamız
 Kalite Politikamızda belirtilen hususlara ilave olarak, İş Sürekliliği kapsamındaki politikalarımız:
 • Şirket Bilgi Teknolojisi hizmetlerinin olası bir kesintiye uğramasını önlemek,
 • Şirket Bilgi Teknolojisi hizmetlerinde olası kesinti durumunda müşteri kaybını engellemek,
 • Şirket Bilgi Teknolojisi hizmetlerinde olası kesinti durumunda şirket itibarının zedelenmesini engellemek,
 • Şirket Bilgi Teknolojisi hizmetlerinde olası kesinti durumunda mali zararları engellemek,
 • Şirket Bilgi Teknolojisi hizmetlerinde olası kesinti durumunda yaşanan kayıpları dengeleyen bir süreklilik çözümü üretmek,
 • Şirket Bilgi Teknolojisi hizmetlerinde olası kesinti sonrasında doğru ve hızlı bir şekilde aksiyon alınmasını sağlamak,
 • Şirket Bilgi Teknolojisi hizmetlerinin, önemi bakımından önceliklendirilmesini sağlamak,
 • Önceliklendirilen şirket bilgi teknolojileri hizmetleri için kesinti sonrası ihtiyaç duyulacak minimum kaynakların belirlenmesini sağlamak,
 • Önceliklendirilen şirket bilgi teknolojileri hizmetleri için kesinti sonrası iş kurtarma stratejileri oluşturulmasını sağlamak,
 • Önceliklendirilen şirket bilgi teknolojileri hizmetleri için kesinti sonrası iş sürekliliği takım yapılarının kurulmasını sağlamak,
 • Önceliklendirilen şirket bilgi teknolojileri hizmetleri için kesinti sonrası gerekli aksiyonların alınmasını sağlamak,
 • Önceliklendirilen şirket bilgi teknolojileri hizmetleri için kesinti sonrası veri kayıplarının önlenmesini sağlamak,
 • Önceliklendirilen şirket bilgi teknolojileri hizmetleri için kesinti sonrası iletişim prosedürlerinin belirlenmesini sağlamak.

Yönetim Temsilcilerimize erişim için:  info@havelsan.com.tr

Kayıt: 19.8.2016
Güncelleme:26.12.2017