HAVELSAN A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşudur.
HAVELSAN A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşudur.

Siber Güvenlik Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri

HAVELSAN, yetkin ve tecrübeli personeliyle müşterilerine bilgi güvenliği durum raporu hazırlamakta ve ISO/IEC 27001 standartlarında bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin
(BGYS) kurulması, varsa iyileştirilmesi ve idame ettirilmesi konularında Bilgi Güvenliği Yönetimi Danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Müşterilerimizin yüksek güvenlik gerektiren projeleri için HAVELSAN Siber Güvenlik Mimarları, projenin her safhasında Güvenlik Gereksinim Analizi (Yetkilendirme, Erişim
Kontrolleri, Şifreleme/Maskeleme, Kritik Veri Belirleme vb.), Güvenlik Tasarımı (Fiziksel Güvenlik Topolojisi, Mantıksal Güvenlik Topolojisi, Uygulama Güvenlik Katmanları, Kayıt
(Log) Alma Seviyesi vb.) ve canlı proje/sistemler için Güvenlik Sıkılaştırma Hizmetleri vermektedir.

HAVELSAN Güvenlik Uyum Ekibi, ISO/IEC 27000 standart ailesi BT Güvenlik Teknolojileri Standartları (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi, Uygulama Güvenliği, BT Olay Yönetimi,
İş Sürekliliği vb.) ilgili mevzuat gereksinimlerine uyum konularında Uyumluluk Denetimi yapmaktadır.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Bilgi Güvenliği Yönetimi Hizmeti:
 • BGYS Güncelleştirme
 • BGYS Kurulum
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Eğitimi
 • BGYS Danışmanlık
Güvenlik Uyum Denetimi:
 • BGYS/ISO 27001
 • 5651 sayılı Kanun
 • Elektronik Haberleşme Mevzuatı
 • İş Sürekliliği
Güvenli Yazılım Geliştirme Danışmanlığı:
 • Güvenli Yazılım Yaşam Döngüsü Tesisi
 • Mevcut Süreçlerin İyileştirmesi
 • Güvenli Yazılım Geliştirme Eğitimi
Siber Güvenlik Mimari Danışmanlığı:
 • Yapılandırma Denetimi
 • İyileştirme Teknik Destek
 • Mevcut Durum Analiz
 • Güvenlik Yapılandırma Analizi
 • Güvenlik Gereksinim Analizi
 • Güvenlik Tasarımı
 • Güvenlik Sıkılaştırma
Siber Güvenlik Operasyon Merkezi Danışmanlığı:
 • Mevcut Durum Analiz
 • Teknik Çözüm Fizibilite Çalışması
 • Tedarik Süreci Desteği
- Teknik Şartname/Teknik Değerlendirme
 • Yapılandırma/Kurulum Desteği
 • Operasyon Desteği (SOME Destek)
 • Kurulum Kontrolörlük
Siber Güvenlik Çözüm Danışmanlığı:
 • Teknik Çözüm Fizibilite Çalışması
 • Mevcut Altyapı ile Uyum Testleri
 • Ürün Teknik/Fonksiyonel Doğrulama Testleri
 • Tedarik Süreci Desteği
-Teknik Şartname/Teknik Değerlendirme
 • Yapılandırma/Kurulum/Operasyon Desteği
 • Kurumsal Güvenlik Cihaz Yönetimi

Kayıt: 19.8.2016
Güncelleme:28.9.2017