ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK

Arttırılmış Gerçeklik

Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyadaki çevrenin bilgisayar tarafından üretilen görüntü, grafik, ses verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı, doğrudan veya dolaylı fiziksel görünümüdür. Zenginleştirme gerçek zamanlı gerçekleşir ve sanal nesneler gerçek çevre ve diğer sanal nesneler ile etkileşim içindedir.

Artırılmış Gerçeklik diğer yazılım uygulamalarından farklı olarak, hem donanım hem yazılım tarafı olan bir teknolojidir. Yazılım ihtiyaçları sürekli artmaktayken, bu yazılımları destekleyecek donanım ihtiyaçları da hızla artmakta ve gelişmektedir.

Artırılmış gerçeklik teknolojisi çerçevesinde, farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere HAVELSAN Artırılmış Gerçeklik Platformu hayata geçirilmiştir. Bu çerçeve program ile farklı kaynaklardan alınan verilerin bir uçtan bir uca akışı sağlanarak, verilerin uygulama ihtiyaçlarına göre gerçek dünya ile sentetik nesnelerin bir araya getirilmesi sağlanır ve artırılmış gerçek dünya deneyimi kullanıcıya yansıtılır. Artırılmış Gerçeklik çerçeve programı, veri akışı esnasında, kullanıcıya dahili (internal) halihazırda geliştirilmiş özellikler ve 3. Parti uygulamalarının sisteme entegre edilebilmesi için çeşitli ara yüzler sağlar.Platform, değişen donanım ve işletim sistemleri için esnek çözümler sunar ve ciddi oranda maliyetleri azaltır.

Artırılmış Gerçeklik Çerçeve Programı, ihtiyaca tek bir AG Gözlük donanımında çalışabileceği gibi, performans gerektiren uygulamalarını ya da çoklu kullanıcılı uygulamalarda harici donanımlar üzerinde dağıtık sistem mimarisini de destekler. Çapraz platform desteği ile farklı donanımlar üzerinde uygulamaların çalışması sağlar ve ayrıca genişleyebilen bir eksende modüler yapı sayesinde kademeli geliştirme imkânı sağlar.

Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile değişen donanım ve işletim sistemleri için esnek çözümler sunmayı  ve artırılmış gerçek dünya deneyimi sunmayı hedefliyoruz.