YENİ TEKNOLOJİLER

YENİ TEKNOLOJİLER

Ülkemizin, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolundaki 2024 hedeflerini yakalaması amacıyla, yeni teknolojileri takip etmesi, bu teknolojilerde yol göstermesi ve bu teknolojileri kullanarak yerli ve milli ürünler geliştirmesi, Türkiye’nin en büyük yazılım yoğun savunma sanayi şirketlerinden biri olan HAVELSAN için en kritik görevlerden biridir. Yeni teknolojilerin takip edilerek, gerekli iş gücünün yetiştirilmesi ve  yerli ve milli teknolojik ürünlerin geliştirilmesi HAVELSAN’ın en büyük hedefidir. Bu hedef ile Robotik ve Otonomi, Büyük Veri ve Yapay Zeka, Güvenli Mobil İletişim ve Artırılmış Gerçeklik gibi kritik konularda teknolojiler geliştirilmektedir.

Büyük Veri ve Yapay Zeka
HAVELSAN, bilgi çağının bir gerekliliği haline gelmiş ve önemi yadsınamaz şekilde artan Büyük Veri Analizi ve Yapay Zeka alanındaki yetenekleriyle bu yeni bilgi çağına ayak uydurmayı hedeflemektedir.
Robotik ve Otonomi
HAVELSAN A.Ş. 2019 yılı itibariyle “Robotik ve Otonom Teknolojiler” alanında derin Ar-Ge faaliyetleri yürütmeye başlamıştır. İlgili çalışmalar ile kazanılacak bilgi birikimi ve geliştirilecek ürünler, HAVELSAN A.Ş.’nin ulusal / uluslararası pazarlarda teknoloji yetkinliği ve rekabet gücü yüksek, öncü bir savunma sanayi firması olarak var olmaya devam etmesini sağlayacaktır.
Artırılmış Gerçeklik
Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyadaki çevrenin bilgisayar tarafından üretilen görüntü, grafik, ses verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı, doğrudan veya dolaylı fiziksel görünümüdür. Zenginleştirme gerçek zamanlı gerçekleşir ve sanal nesneler gerçek çevre ve diğer sanal nesneler ile etkileşim içindedir.
Yeni Nesil Haberleşme
HAVELSAN, 2018 yılında Yeni Nesil Haberleşme Teknolojilerine 50 milyon liralık bir yatırım yapmış ve tamamı Elektronik ve Bilgisayar mühendislerinden kurulu 50 kişilik ekibi ile 5G ve ötesindeki mobil haberleşme teknolojileri geliştirmektedir.
Güvenli Mobil İletişim
Güvenilir işletim ortamında (TEE – Trusted Execution Environment) kriptolama yapan ilk haberleşme teknolojisi geliştirilmiş olup kullanılan bu teknoloji için Türk Patent Enstitüsü’ne ve yurtdışında 4 farklı ülkeye patent başvuruları gerçekleştirilmiştir.