BÜYÜK VERİ VE YAPAY ZEKA

Büyük Veri ve Yapay Zeka

Gelişen teknoloji ve iletişim yöntemleri ile birlikte insanlığın ürettiği veri baş döndürücü hızlarda artmaktadır. 3,7 milyardan fazla insanın internet kullandığı günümüzde bir gün içinde yaklaşık 2.500 petabyte’lık veri üretilmektedir. Yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlayan “Nesnelerin İnterneti” (IoT) cihazları ve iletişim hızlarını katlayacak olan 5G iletişim teknolojileri ile birlikte insanlığın veri üretim hızının katlanarak artacağı öngörülmektedir.

Veri madenciliği teknikleri ve yapay zeka teknolojileri ile işlenerek içerisinden kıymetli bilgilerin elde edilebileceği Büyük Veri, sunduğu avantajlar ve potansiyel fırsatlar bakımından “yeni çağın petrolü” olarak adlandırılmaktadır. Yapay Zeka teknolojileri ile işlenen büyük ölçekteki verilerin anlamlandırılması ile askeri alanda çok büyük üstünlükler elde edilebilir, enerji verimliliğine yönelik büyük adımlar atılabilir, tarihte eşi görülmemiş istihbarat yeteneklerine sahip olunabilir, akıllı şehirleşme uygulamaları ile insan hayatı kolaylaştırılabilir ve aralarında finanstan siber güvenliğe, iş zekasından bilgi yönetime kadar pek çok alanda büyük avantajlar elde edilebilir.

HAVELSAN, bilgi çağının bir gerekliliği haline gelmiş ve önemi yadsınamaz şekilde artan Büyük Veri Analizi ve Yapay Zeka alanındaki yetenekleriyle bu yeni bilgi çağına ayak uydurmayı hedeflemektedir.

HAVELSAN, Büyük Veri Analizi ve Yapay Zeka teknolojilerini teknik yetkinliği olmayan insanlara da ulaştırarak onların da bu potansiyelden faydalanmalarına olanak sağlamaktadır. İş zekası ve istihbarat alanlarında sunduğu çözümler ile büyük veriyi insanların anlamlandırabileceği hale getirmekte, karar destek sistemlerine entegre olarak kurumlara “veriye dayalı karar verme” yeteneği kazandırmaktadır. Büyük veri analizi yetenekleri ile düzenli veya düzensiz (Taktik Saha, Otonom Araçlar, Sosyal Medya, vb.) farklı pek çok veri kaynağı üzerinden gelen veriler içindeki gizli ve açık bağlantıları ortaya çıkarmaktadır. Literatürdeki en güncel makine öğrenmesi tekniklerini kullanarak insan gücü ile anlamlandırılması kaynak bağlamında imkansız olan verileri hızlı ve ölçeklenebilir şekilde anlamlandırılabilir hale getirmektedir.

HAVELSAN Büyük Veri ve Yapay Zeka alanında geliştirdiği çözümler ile bu alandaki yerli ve milli teknoloji ihtiyacını karşılamayı hedeflemekte, ülkemizi uluslararası rekabette öncü olarak konumlandırmayı amaçlamaktadır.