ROBOTİK VE OTONOMİ

Robotik ve Otonomi

Günümüzde, donanım alanında yaşanan gelişmelere paralel, yapay zeka ve otonom sistemler çok geniş uygulama alanları sağlayan teknolojiler haline dönüşmüştür. HAVELSAN, bu teknolojilerin değişik alt bileşenlerini, görüntü işleme, istihbarat, yapısal simülasyon, sanal gerçeklik gibi önemli bileşenlerini askeri alanlarda uzun yıllardır kullanmaktadır. Son dönemde artırılmış gerçeklik alanında HAVELSAN altyapı projeleri (HAVELSAN Augmented Reality Framework – H-ARF) gerçekleştirilmekte ve bu teknolojilerden bu alanda da önemli ölçüde faydalanılmaktadır. Dünyadaki rakiplerine kıyasla geliştirdiğimiz platform tüm işletim sistemlerinde çalışmakta, farklı gözlük ve donanım modelleri ile entegre olmakta ve verilerin güvenli olarak saklanmasını ve aktarılmasını sağlamaktadır. Ayrıca kendi sunucularımız üzerinde çalışan uygulamalar tamamen güvenli olarak çalışmaktadır. Bu geliştirme platformu kullanılarak geliştirilecek Yeni Nesil Simülasyon, Sayısal Asker, Sayısal Pilot/Komutan, Uzaktan Bakım, Uzaktan Ameliyat gibi geleceğin projelerinin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

HAVELSAN 2019 yılı itibariyle “Robotik ve Otonom Teknolojiler” alanında derin Ar-Ge faaliyetleri yürütmeye başlamıştır. İlgili çalışmalar ile kazanılacak bilgi birikimi ve geliştirilecek ürünler, HAVELSAN’ın ulusal / uluslararası pazarlarda teknoloji yetkinliği ve rekabet gücü yüksek, öncü bir savunma sanayi firması olarak var olmaya devam etmesini sağlayacaktır.

“Robotik ve Otonom Teknolojiler” alanında başlatılan ilk Ar-Ge projesi, arazi ve otoyol kara araçları için “Otonom Sürüş Kiti” geliştirilmesini hedefleyen “Autodrive Projesi”dir. İlgili proje HAVELSAN’ın farklı Ar-Ge birimlerinden ekipleri bir araya getirmekte; çok disiplinli, geniş kapsamlı ve uzun soluklu planlamalar dahilinde yürütülmektedir. Kara araçları kullanım senaryosu üzerinden geliştirilecek sürüş kiti ile başlayan süreç; “askeri ve sivil amaçlı kara, hava, deniz ve uzay araçlarında otonomi” hedefiyle sürdürülecektir.