YAKLAŞIMIMIZ

Yaklaşımımız

HAVELSAN’ da kurumsal Ar-Ge kültürünün oluşumu ve sürdürülmesine büyük önem verilmekte olup, İnovasyon politikamız hem ülkemizin hem de HAVELSAN’ın stratejik hedeflerle küresel düzeyde teknoloji geliştirerek rekabetçi gücünü artırmayı desteklemektedir.

Başarılı ve stratejik Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının sonuçları da HAVELSAN’ın kurumsal Ar-Ge değerlerine yansımaktadır. 3 tanesi Ankara biri İstanbul’da olmak üzere toplam 4 ayrı Ar-Ge Merkezinde yürütülen 70’in üzerinde (40 civarı özkaynaklı) Ar-Ge projesi kapsamında, yaklaşık 1.250 Ar-Ge personeli ile 450 M TL’yi aşan Ar-Ge yatırımı yapılarak, şirket tarihinin en büyük Ar-Ge harcamasına ulaşılmıştır.

2018 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezleri arasında yapılan sıralamada, Ar-Ge Merkezimiz, 296 Ar-Ge Merkezi arasında 25. sırada yer almıştır. Büyüklük grubuna göre (Ar-Ge personel sayısı >250) 26 Ar-Ge merkezi arasında 11. sırada yer almıştır. Aynı grup içerisinde Ar-Ge personeli istihdamı ile 7. Sırada, Ar-Ge harcama yoğunluğu ile 12. sırada yer almıştır.

Bu başarının artarak devam etmesi amacıyla teknoloji işbirliklerinin geliştirilmesi, ekosistemin güçlendirilmesi ve HAVELSAN bünyesinde geliştirilen / edinilen teknolojinin etkin kullanımı hedefleriyle Üniversite Sanayi İşbirliği ve Teknoloji Yönetimi alanlarında derinleşen çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda ya 30’un üzerinde üniversite ile işbirliği çalışmaları devam etmektedir. Bütün bunlara ek olarak, son yıllarda tüm dünya ile birlikte HAVELSAN’da da önemi artan “Ürünleşme” atılımına bağlı olarak ürün geliştirme ve ticarileştirme boyutunda çalışmalar devam etmektedir.

Tüm bu süreçlerle birlikte, geliştirilen ürün ve fikirlerin patentlenmesi ve tüm Fikri Sınai Mülkiyet Haklarımızın korunması konularının öneminin artması ile son üç yılda ulusal ve uluslararası başvuru sayımızda önemli artış sağlanmıştır.

%29
2019 Ar-Ge yatırımlarının ciro içindeki payı
70+
Ar-Ge Projesi
30+
Üniversite-Sanayi İşbirliği
1250+
Ar-Ge Personeli