TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

Teknoloji Yönetimi

İçinde bulunduğumuz dönemde teknolojik gelişmeler hız kazanmıştır ve gelişen teknolojinin yönetimi oldukça önemli hale gelmiştir. Teknolojiyi doğru bir şekilde yönetmekte zorluk çeken ülke ve firmalar içinde bulunulan çağın gerisinde kalmaya mahkûm olmaktadırlar. Teknoloji alanında ülkemizin elde ettiği kalkınma ivmesini sürdürülebilir ve etkin kılan en önemli faktör kaynakların doğru kullanımıdır.

Teknoloji yönetimi, HAVELSAN’ın stratejik hedeflerini gerçekleştirebilmek amacıyla geliştirmesi gereken teknolojik yetkinliklerin planlanmasını, doğru bir şekilde yönetilmesini, kontrol ve koordine edilmesini içeren süreçler bütünüdür.

HAVELSAN olarak, büyük veri, artırılmış gerçeklik, güvenli işletim ortamları, sayısal ikiz, yapay zekâ ve makine öğrenmesi, otonom sistemler ve yeni nesil haberleşme gibi kritik teknoloji alanlarındaki dışa bağımlığı en aza indirmek için atılması gereken en doğru adımların belirlenmesi ve bu adımların atılmasının sağlanması en temel görevimizdir.

Üstlenmiş olduğumuz bu görevi, mühendislik, bilim ve yönetim disiplinlerini birbirine en doğru şekilde bağlayarak yerine getirmek rekabetçi ve güçlü duruşumuzu pekiştiren bir unsurdur. Dünyadaki teknolojik gelişmelerin yakından izlenmesi, gelecekteki konumlanmasının bugünden tahmini, bilim ve teknoloji politikalarının tespiti alanında sürekli çalışmalar yapılması teknoloji yönetiminin temel faaliyet alanlarıdır. Teknolojinin doğru yönetilmesi ile ürün ve hizmetlerin pazara sunulmasında yüksek verimlilik ve kalite sağlanır, bu ürün ve hizmetlerin müşterilere sunduğu değer artırılır.