İŞE ALIM KRİTERLERİ

İşe Alım Kriterleri

HAVELSAN’a iş başvurusu yapan adaylara uygulanacak sınavlar ve bunlara ilişkin baraj puanları, aşağıda tablo halinde verilmektedir.

 

 

 

ALES = Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
GRE = Graduate Record Examinations
GMAT = Graduate Management Admission Test

IELTS =International English Language Testing System
TOEFL = The Test of English as a Foreign Language
YÖKDİL = Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
TÖMER = Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Sınavı
YDS = Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

 

Teknik Uzmanlık Sınavları

 

Lisans ve/veya Üstü Mezunu Adaylar İçin İşe Alım Kriterleri

 • En az 3 (üç) yıllık benzer iş deneyimine sahip olan adaylardan; Teknik Uzmanlık Sınav sonucu istenmez, Teknik Mülakat sonucu başarı puanı esas alınır.
 • En az 3 (üç) yıllık benzer iş deneyimine sahip olmayan adaylar için aşağıdaki kriterlerden birini sağlamış olmak esas alınır.

             - Mezuniyet Notu + (10000 / Üniversiteye Giriş Sırası) + Ek Puan ≥ 3.00 ise Teknik Uzmanlık Sınavı sonucu istenmez. Teknik Mülakat sonucu başarı puanı esas alınır.

             - Mezuniyet Notu + (10000 / Üniversiteye Giriş Sırası) + Ek Puan <3.00 ise Teknik Uzmanlık Sınav sonucu (yukarıda verilen tabloda yer alan kriterlere uygun olacak şekilde) istenir ve Teknik Mülakat sonucu ile birlikte değerlendirilir.

 • Adaylara aşağıdaki ek puan kriterlerini sağlamaları halinde ek puan verilebilir.

              - Yüksek Lisans mezuniyeti, Lisans not ortalamasına 0,2 ek puan olarak eklenecektir

              - KPSS ≥ 75 (Teknik bölümler için KPSSP1, İdari Bölümler için KPSSP3, Ön Lisans Mezunları KPSS93) sağlayanlar için not ortalamasına 0,1 ek puan olarak eklenecektir

 

Doktora Mezunu Adaylar İçin İşe Alım Kriterleri

  • Doktora derecesine sahip adaylardan Teknik Uzmanlık Sınav sonucu istenmez, Teknik Mülakat sonucu başarı puanı esas alınır.

 

Ön Lisans Mezunları Adaylar İçin İşe Alım Kriterleri

 • En az 3 (üç) yıllık benzer iş deneyimine sahip olan adaylardan; Teknik Uzmanlık Sınav sonucu istenmez, Teknik Mülakat sonucu başarı puanı esas alınır.
 • En az 3 (üç) yıllık benzer iş deneyimine sahip olmayan adaylardan; HAVELSAN Sınavı sonucu (yukarıda verilen tabloda yer alan kriterlere uygun olacak şekilde) istenir ve Teknik Mülakat sonucu başarı puanı ile birlikte değerlendirilir.

 

Aday Mühendisler / Aday Uzmanlar için İşe Alım Kriterleri

 • Genel Not Ortalaması + (10000 / Üniversiteye Giriş Sırası) ≥ 3.00 ise Teknik Uzmanlık Sınavı sonucu istenmez. Teknik Mülakat sonucu başarı puanı esas alınır.
 • Genel Not Ortalaması + (10000 / Üniversiteye Giriş Sırası) < 3.00 ise Teknik Uzmanlık Sınav sonucu (yukarıda verilen tabloda yer alan kriterlere uygun olacak şekilde) istenir ve Teknik Mülakat sonucu ile birlikte değerlendirilir.

 

Yabancı Dil Sınavları:

Yabancı dil bilgisi iş tanımı kapsamında gerekli değilse, adaylardan yabancı dil sınav sonuç belgesi istenmez.

Yabancı dil bilgisi iş tanımı kapsamında gerekli ise;

 • Lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimlerinden en az birinin tüm derslerinde yabancı dilde öğretim veren bölümlerinden mezun olan adaylardan yabancı dil sınav sonuç belgesi istenmez.
 • Yabancı Dil Sınav sonucu (yukarıda verilen tabloda yer alan kriterlere uygun olacak şekilde) istenir.