VİZYON, MİSYON, DEĞERLER VE AMAÇLAR


VİZYONUMUZ
Savunma, güvenlik ve bilişim alanlarında, ileri teknolojiye dayalı yazılım yoğun özgün çözüm ve ürünlere sahip, alanında ulusal ve uluslararası lider sistem entegratörü firma olmak.
MİSYONUMUZ
İleri teknolojilere ulaşmak amacıyla yüksek performanslı, kaliteli, maliyet etkin ve güvenilir çözümler geliştirmek, teknolojik dönüşüme öncülük etmek.
DEĞERLERİMİZ
Rekabetçilik ve Verimlilik
Pazarın ve müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip edip proaktif davranarak fırsatları başarıya dönüştürmek; kaynakların etkin ve verimli kullanıldığı, yüksek nitelikte personele sahip, çevreye duyarlı, kârlı bir şirket olmak. 

Yenilikçilik
Teknolojideki eğilimleri takip ederek özgün ve yeni teknolojiler geliştirmek, pazarın ihtiyaçları doğrultusunda sürekli öğrenme ve iyileştirme ile yenilikçilik prensiplerini esas almak, şirket faaliyetleri içinde bilim ve teknolojiyi rehber edinmek. 

Paydaş Memnuniyeti
Paydaşların faydasını göz önünde bulundurarak müşteri memnuniyeti sağlamak, çalışanlarda kurumsal bağlılık ve motivasyonu artırmak, tedarikçileri için güvenilir iş ortağı olmak, ulusal ve uluslararası önde gelen firmalar ile iş birliği yapmak. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Etik Değerlere Bağlılık
Kurumsal yönetimin temeli olan “eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk” ilkeleri, etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde faaliyetleri yürütmek.
AMAÇLARIMIZ
Vizyon ve misyon tanımlarımız doğrultusunda stratejik amaçlarımız 4 ana başlık altında tanımlanmıştır:

Amaç 1: Ülkemizin yazılım yoğun teknolojiye dayalı stratejik ihtiyaçlarının milli çözümler ile karşılanmasında öncü olmak ve azami katkı sağlamak.

Amaç 2: Stratejik iş ortağı olarak teknoloji yönetim süreçlerinde danışman bir firma olmak.

Amaç 3: Yurt içinde ve yurt dışında hedeflenen bölgelerde yazılım geliştiren önde gelen firma ve sistem entegratörü olmak.

Amaç 4: Yenilikçi, verimli ve rekabet gücü yüksek bir firma olmak.