ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

ÇEVRE YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

HAVELSAN; faaliyetlerinde, çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturur ve sürekliliğini sağlar. Doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların çevre bilincini arttırarak sürdürülebilir olmayı kabul eder.

Bu Politika doğrultusunda;

  • Hedeflerine uygunluk sağlamak için, şirketin yapısına, ölçeğine ve faaliyetlerin, ürünlerin ve hizmetlerin çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmayı,
  • Her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılamayı ve kirliliği kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirmeyi,
  • Süreçlerinde; bağlı olduğu yasal gereksinimlere, standartlara ve yönetmeliklere uyumu temel gereklilik olarak kabul etmeyi,
  • Tüm çalışanlarla beraber stajyer, ziyaretçi ve alt yüklenici firma personelinin uygulama ve gelişimine katkı sağladığı güçlü bir çevre bilinci oluşturmayı,
  • Risk ve fırsatları değerlendirerek, sürdürülebilirliğe yönelik stratejik adımları planlamayı ve uygulamayı, taahhüt ederiz.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

  • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için; fırsatları ve tehlikeleri, etkin ve proaktif bir yaklaşımla belirlemeyi, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) riskleri kapsamında tehditleri azaltmayı ve mümkünse ortadan kaldırmayı, fırsatları ise artırmayı hedefleyerek güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını oluşturmayı,
  • HAVELSAN A.Ş.’nin tüm çalışanları, paydaşları, proje ortakları, alt yüklenicileri, stajyerleri ve ziyaretçileri dahil olmak üzere, işyerinde bulunabilecek her bireyin sağlık, güvenlik ve psikolojik refahını sağlamayı, bunlar için gerekli yatırım, organizasyon ve alt yapıyı planlamayı,
  • Tüm çalışanların, bölüm çalışan temsilcilerinin, birim İSG sorumlularının uygulama ve gelişimine katkı sağladığı, “güçlü bir İSG kültürü” oluşturup, sürekli iyileştirmeyi,
  • İSG gereksinimlerinin daima ön planda tutulduğu ve yasal şartların yerine getirildiği, yeniliklere açık hedefler oluşturmayı ve sürdürmeyi taahhüt ederiz.