ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

ÇEVRE YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

HAVELSAN; faaliyetlerinde, çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturur ve sürekliliğini sağlar. Doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların çevre bilincini arttırarak sürdürülebilir olmayı kabul eder.

Bu Politika doğrultusunda;

  • Hedeflerine uygunluk sağlamak için, şirketin yapısına, ölçeğine ve faaliyetlerin, ürünlerin ve hizmetlerin çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmayı,
  • Her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılamayı ve kirliliği kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirmeyi,
  • Süreçlerinde; bağlı olduğu yasal gereksinimlere, standartlara ve yönetmeliklere uyumu temel gereklilik olarak kabul etmeyi,
  • Tüm çalışanlarla beraber stajyer, ziyaretçi ve alt yüklenici firma personelinin uygulama ve gelişimine katkı sağladığı güçlü bir çevre bilinci oluşturmayı,
  • Risk ve fırsatları değerlendirerek, sürdürülebilirliğe yönelik stratejik adımları planlamayı ve uygulamayı, taahhüt ederiz.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda; ulusal ve uluslararası yasal mevzuat gerekliliklerini yerine getirerek, sürekli iyileştirme ile bulunduğumuz iş kolunda örnek bir şirket haline gelmeyi,
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeleri; etkin bir risk değerlendirmesi yaparak proaktif bir şekilde belirlemeyi, azaltmayı ve mümkünse ortadan kaldırmayı,
  • Eğitim ve diğer faaliyetler ile çalışanların yüksek bir İş Sağlığı ve Güvenliği bilincine sahip olmasını ve İSG iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesinin benimsenmesini,
  • Tüm çalışanlarla beraber, stajyer, ziyaretçi ve alt yüklenici firma personelinin uygulama ve gelişimine katkı sağladığı, güçlü bir İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü oluşturmayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili hedeflerin belirlendiği yönetim gözden geçirme çalışmaları ile İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi performansının sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.