EQUALS EU


Equals EU, içinde Dünya’da 15 ülkenin 19 kuruluşunun bulunduğu, Avrupa'daki ve Avrupa dışındaki ülkelerdeki yerel topluluklarda ve şehirlerde, inovasyon ve liderlik için kapasite geliştirmeyi ve cinsiyete dayalı inovasyon ekosistemleri geliştirme yoluyla bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kadınları güçlendirerek cinsiyet eşitliğini artırmayı amaçlamaktadır. Projenin koordinatörü Norveç’ten Oslo Metropolitan Ünversitesi’dir. Türkiye’den HAVELSAN ve ODTÜ katılım gösterirken, bu proje HAVELSAN’ın katıldığı ilk H2020 projesidir.

 

Projenin Hedefleri:

  • Disiplinler arası, sektörler arası, inovasyon kampları ve dijital katılıma odaklanan ve sürdürülebilir cinsiyet eşitliği uygulamalarına özel olarak odaklanan hackathonlar gerçekleştirmek
  • Başarılı sosyal girişimciler ve uzmanlar tarafından çevrimiçi ve yüz yüze mentörlük, eğitim ve yaşam boyu öğrenme programları ve kursları yürütmek
  • Kamu, özel ve sivil toplum sektörlerindeki paydaşlarla birlikte toplumsal cinsiyete dayalı politika ve iş geliştirme araçlarını yenilemek ve uygulamaya almak
  • Ortak uluslararası yaz okulları, dijital öğrenme materyali ve araştırma iş birliğini, öğrenci hareketliliğini ve işe yerleştirmeleri teşvik eden araçların geliştirilmesi dahil olmak üzere uluslararası akademik işbirliği yoluyla girişimcilik yeterliliklerini artırmak
  • Yeni grup liderlerini, rol modellerini ve sosyal inovasyon ve girişimcilikte cinsiyet eşitliği savunucularını yükselterek bir sonraki nesil yenilikçilere ilham vermek

 

HAVELSAN bu proje ile;

  • 12.2019 tarihinde TÜBİTAK tarafından yayımlanan Kadın Araştırmacıların Katılımının Artırılmasına Yönelik Politika ilkelerinden 3. 4. ve 7. Maddelerine
  • Elde edilecek deneyimlerle şirket içinde kadın araştırmacılara yönelik politikalarda iyileştirme yapabilmesine
  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yayımladığı Kadının Güçlenmesi ve Strateji Belgesi ve Eylem Planı Stratejilerinden 3., 4. ve 5. Maddelerine

hizmet etmektedir.

 

Proje başlangıç ve bitiş tarihi: 01.01.2021 – 30.12.2023

 

Türkiye’de Savunma Sanayii’nin ilk açık inovasyon merkezi olan HAVELSAN Yıldız Açık İnovasyon Merkezi, 2017 yılında kurulmuş olup, yeni teknoloji, süreç ve ürünlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlayarak sürdürülebilir büyüme ve refahın oluşmasını sağlar.

 

HAVELSAN’da İnovasyon Yönetimi Takım Liderliği tarafından HAVELSAN Yıldız Açık İnovasyon Merkezi’nde yürütülen bu proje kapsamında inovasyon alanında etkin kadın liderlerin eğitimci ve mentör rollerini üstlendiği inovasyon kampı düzenleyecektir. İnovasyon kampı , mentörler ve katılımcılar arasında fikir alışverişine imkan sağlayacaktır. İnovasyon kampının duyuruları ve başvurular HAVELSAN Yıldız Açık İnovasyon Merkezinin websitesi üzerinden olacaktır.

 

HAVELSAN Yıldız Açık İnovasyon Merkezi

 

https://yildiz.havelsan.com.tr/