ORBİT

ENTEGRE GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ
Orbit
Entegre Görüntüleme ve Kayıt Sistemi
Ürün Özellikleri
    • +100bin kamera entegrasyonu
    • +15 marka ve +350 model uyumluluğu
    • Hazır video analiz entegrasyonu
    • Kayıtlara ağ üzerinden erişim
    • Çoklu izleme ortamı

ORBIT, sahada bulunan tüm görüntüleme ve kayıt sistemlerinin kullanıcı yetkileri dahilinde tek bir çatı altında ve entegre şekilde çalışmasını sağlayan platform bağımsız video yönetim sistemidir.