HAVELSAN HARBİYE

MÜŞTEREK KOMUTA KONTROL SİSTEMİ
HAVELSAN HARBİYE
MÜŞTEREK KOMUTA KONTROL SİSTEMİ
Ürün Özellikleri
  • Durumsal Farkındalık
  • Standart ve Paralel Harekat Planlaması
  • Plan, Emir, Durum Haritalarının Hazırlanması ve Paylaşımı
  • Cari Harekatın Takibi/Yönetimi
  • Geçmiş Harekatın Yeniden Gösterimi
  • Görev ve Rapor Yönetimi
  • ADatP-3 Mesaj Yönetimi
  • Planlı ve Gerçek Durumun Karşılaştırılması
  • Dost-Düşman Kuvvetlerinin Karşılaştırması
  • Anlık Mesajlaşma (Chat)
  • Coğrafi Analizler
  • KBRN desteği

Muharebe sahasında bilginin hızlı ve doğru bir şekilde paylaşılması için durumsal farkındalık sağlayabilecek, harekât planlama ile harekât resmi oluşturabilecek, kritik karar verme sürecini kolaylaştıracak Komuta ve Kontrol Bilgi Sistemleri (KKBS)’ne olan ihtiyaç artmıştır. KKBS’ler tüm komuta kademeleri (stratejik, operatif ve taktik) için muharebe ve görevlerin planlanması, yürütülmesi ve harekât resminin oluşturulması faaliyetlerinin uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesinde kullanılmaktadır.

 

HAVELSAN, KKBS alanındaki yüksek bilgi birikimini güncel teknolojilerle birleştirerek, Silahlı Kuvvetlerin temel harp ve kaynak yönetimi faaliyetlerinde kullanacakları genişletilebilir müşterek bir KKBS olan HARBİY (Harekat Bilgi Yönetim ve Entegrasyon) ürün ailesini geliştirmiştir. HAVELSAN HARBİYE Müşterek Komuta ve Kontrol Bilgi Sistemi, harekatın ve görevlerin dinamik olarak, tüm kademelerde (stratejik, operatif ve taktik) planlanması, yönetilmesi, icrası ve değerlendirilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

 

HARBİYE-KARARGAH, HARBİYE-TAKTİK MUHAREBE YÖNETİM SİSTEMİ ve HARBİYE-MOBİL olmak üzere ihtiyaca göre 3 farklı taktik komuta seviyesindeki ürün ile sunulan HAVELSAN HARBİYE Ürün Ailesi sayesinde değişen koşullara göre anlık olarak kararlar vermek, harekatı doğru ve başarılı bir şekilde yönetmek ve askeri zayiatı en aza indirmek kolaylaşacaktır.

HAVELSAN HARBİYE - KARARGAH

 

Karmaşık ve sürekli değişebilen operasyonel ortamlar hızlı ve doğru karar alınmasını gerektirir. HAVELSAN HARBİYE-KARARGAH (HARBİYE-K) uygulaması farklı standart protokoller vasıtasıyla farklı kaynaklardan topladığı bilgileri, birleştirilmiş bir arayüzle sunarak birlikte çalışabilirlik sağlamakta ve durumsal farkındalığı arttırmaktadır. Milli ihtiyaçları ve NATO ihtiyaçlarını desteklediği gibi özel gereksinimlere kolayca uyarlanabilir ve genişletilebilir. HARBİYE-K, stratejik ve operatif seviyede birlikte çalışabilirliği yüksek, NATO uyumlu Tugay ve Üstü Müşterek Komuta ve Kontrol Sistemidir.

HAVELSAN HARBİYE - KARARGAH YETENEKLERİ
 • Temel komuta ve kontrol bilgi sistemi yeteneklerine sahiptir.
 • Tüm komuta seviyelerinde müşterek resmi oluşturarak durumsal farkındalığı arttırır.
 • Bir harekât için hazırlık yapılırken, başka bir harekât planlanabilir veya farklı alt unsurlarla bir tatbikat icra edilebilir.
 • Görev analizi, planlama, karar destek, harekatın icrası ve değerlendirilmesiyle bütün komuta kontrol döngüsüne destek sağlar.
 • Güvenilir ve yetenekli altyapısı sayesinde Lojistik, Personel, İstihbarat, vb. gibi önceden geliştirilmiş eski sistemlerin entegrasyonuna imkan vermektedir.
 • Aynı altyapı sayesinde, mevcut diğer komuta kontrol sistemleri ile de kolaylıkla entegre edilebilmektedir.
 • Web tabanlı bir uygulamadır. Kullanıcı tarafında bir kurulum gerektirmediğinden işletme ve bakım kolaylığı sağlamaktadır
 • NATO ve MIP uyumludur. NATO uyumluluğu sayesinde herhangi bir koalisyon harekatında koalisyonda yer alan diğer ülkeler ile ilave hiçbir gayrete gerek kalmadan cari durum, planlar vb. gibi tüm bilgiler paylaşılabilmektedir
 • STANAG ve/veya milli ihtiyaçlara göre kolaylıkla güncellenebilir bir yapısı mevcuttur.
 • Kullanıcı dostu arayüzü ile operasyonel esneklik sağlar.
HAVELSAN HARBİYE – TAKTİK MUHAREBE YÖNETİM SİSTEMİ

Tüm silahlı kuvvetler için harekat sahasında önem arz eden durumlardan biri de operasyon alanındaki kuvvetlerin-birliklerin tam konumları ve durumları hakkında düşman kuvvetlerden daha hızlı ve daha doğru bilgiye sahip olmaktır. Bu amaçla tasarlanan HAVELSAN HARBİYE-TAKTİK MUHAREBE YÖNETİM SİSTEMİ (HARBİYE-T MYS) ile, bağlı birliklerin etkin yönetilmesi ve korunması sağlanırken, cari harekât taktik seviyede takip edilir (Dost Birlik Takibi) ve semboloji standartlarına uygun olarak geliştirilen yapısı ve diğer nitelikleriyle askeri karar verme sürecini destekler ve hızlandırır.

HAVELSAN HARBİYE – TAKTİK MUHAREBE YÖNETİM SİSTEMİ YETENEKLERİ
 • Taktik kullanıcılar kendi planlarını yapabilir ve cari harekatı takip edebilir (Dost Birlik Takibi).
 • Araçüstü Sensör ve Sistemlerle Kolay  Entegrasyonu
 • Çeşitli Telsizler ile Entegrasyon
 • Askeri karar verme sürecini destekler ve hızlandırır.
 • Arazide yaya personel tarafından kullanılabileceği gibi, zırhlı araçlara monte edilerek de kullanılabilir.
 • Semboloji standartlarına uygun olarak durumsal farkındalığa bilgi girişi yaparak katkı sağlayabilir ve bu bilgiyi HARBİYE Karargah ve HARBİYE Mobil ile anlık olarak paylaşabilir.
 • Bu bilgiler üst karargahlara iletilerek kara ve müşterek resmin oluşmasına katkı sağlanmaktadır.
 • Ağa bağlı olmadan ya da düşük bant genişliğinde çalışabilir.
 • HARBİYE Mobil ile Entegre çalıştığı için sistem üzerinden kendi birliğine ait HARBİYE Mobil kullanıcılarını izleyebilir.
 • Üst komutanlıkta HARBİYE-K ürünü ile hazırlanan planlar sisteme yüklenebilir.
HAVELSAN HARBİYE - MOBİL

HAVELSAN HARBİYE Müşterek Komuta ve Kontrol Bilgi Sisteminin bir parçası olan HARBİYE-MOBİL (HARBİYE-M) taktik seviyede tek er ihtiyaçları tasarlanmıştır. HARBİYE-M kullanıcının operasyon sahasındaki faaliyetine katkı sağlamakta ve üst seviye komutanlara/karargaha bilgi akışını ihtiyacını karşılamaktadır. HARBİYE-M donanım bağımsız olarak geliştirilmiş olup, kullanıcısının sağlık durumu ile konum bilgisinin takip edilebilmesi, anlık mesaj, ses, video ve fotoğraf gibi bilgilerin paylaşılması için önemli bir yönetim ve iletişim aracıdır.

HAVELSAN HARBİYE - MOBİL YETENEKLERİ
 • Android işletim sistemi tabanlı mobil uygulamadır.
 • Donanım bağımsız olarak geliştirilmiştir.
 • Sunucuların fiziksel ve teknik kontrolünün kullanıcı tarafındadır.
 • Güvenli bir şekilde konum ve kalp atışı bilgilerini paylaşır, kendi takımındaki diğer unsurların durumlarını takip eder.
 • Üst seviye Komuta ve Kontrol Bilgi Sistemleri ile entegredir.
 • Çevrimdışı harita kullanabilir.
 • Seçilen harekat noktasına en kısa rotayı hesaplar.
 • Donanım bağımsız olarak geliştirilmiştir.
 • Grup mesajlaşması, dosya, ses, video ve fotoğraf paylaşımı ve canlı video aktarımı imkanı sunar.
 • Er seviyesinde durumsal farkındalık sağlar, ortak harekatı kolaylaştırır.
HAVELSAN Harbiye Broşürünü İndir