HAVELSAN KBRN MENTOR

UÇTAN UCA KBRN OLAY YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ
HAVELSAN KBRN MENTOR
UÇTAN UCA KBRN OLAY YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ
Ürün Özellikleri
  • Uçtan Uca Bütünleşik Çözüm
  • NATO STANAG'larına tam uyum
  • Durumsal Farkındalık Sağlama
  • Raporlama ve İkaz Yeteneği
  • Gerçek Zamanlı KBRN Mesaj Değişimi
  • Tehlike Bölgesi, Kirli Bölgeler ve Kirli Bölgelerden Geçiş ile İlgili Hesaplamalar ve Analizler Yapabilme
  • Karar Destek Uygulamaları
  • Etki Analizi Yapabilme
  • Acil Müdahale Kılavuzu (Emergency Responce Guidebook-ERG)
  • KBRN Sensör ve Dedektörleri ile Gerçek Zamanlı Entegrasyon
  • KBRN Keşif/Zırhlı Araçları, İKA (İnsansız Kara Aracı), İHA (İnsansız Hava Aracı) ile Entegre Çalışabilirlik
  • İlk Müdahaleciler için Bilgi Yönetimi-IMER
  • KBRN Risk, Tehdit ve Hassasiyet Analizi
  • Komuta Kontrol Sistemleri Entegrasyonu
  • Otonom KBRN Keşif Hava Sistemi

KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) olayları; kasten, kaza yoluyla veya doğal afetler sonucu tehlikeli maddelerin ortama yayılarak insan ve çevre üzerinde ölümcül etkiler oluşturan felaketlerdir. Günümüzde yoğun bölgesel ve hibrit çatışma ortamı, terörist saldırılar, sanayi ve endüstri sahalarındaki yaşanan gelişmelerin KBRN tehdit ve tehlikelerini artırması gibi gelişmeler KBRN alanında savunma yeteneğinin geliştirilmesini, riskleri azaltmak için gerekli tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır.

HAVELSAN, Komuta Kontrol sistemlerinde edindiği deneyimi KBRN Savunması alanına yansıtarak, KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı can ve mal kaybının en aza indirgenmesini hedefleyen ve KBRN Savunmasında rol alacak, askeri ve sivil tüm unsurların ihtiyaçlarını aynı çatı altında karşılayacak uçtan uca çözüm getiren KBRN MENTOR ürün ailesini geliştirmiştir.

HAVELSAN KBRN MENTOR; KBRN olayı öncesi hazırlık aşamasından başlayarak, olaya müdahale ve olay sonrası iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik tüm süreçlerin otomasyonunu sağlayan bütünleşik bir bilgi sistemidir. Aynı zamanda hem ayrı ayrı hem de birlikte tam entegre bir şekilde çalışabilen tespit ve teşhis sistemleri ile gerçek zamanlı entegrasyon ve izleme sağlayan HAVELSAN KBRN KÖPRÜ ve KBRN raporlama ve ikaz uygulaması olan HAVELSAN KBRN HABER ürünlerini de kapsamaktadır.

HAVELSAN KBRN HABER

Bir KBRN olayı meydana geldiği zaman, operatörün KBRN raporlarını olay alanından hızlı bir şekilde toplaması, ilişkilendirmesi ,değerlendirmesi ve gerçek zamanlı tehlike tahminleri ve uyarıları oluşturması, hesaplanan veya oluşturulan KBRN raporlarının ilgili birlik ve sistemlere ivedi bir şekilde dağıtılması gerekmektedir.

Uluslararası askeri ve sivil standartlara uyumlu HAVELSAN KBRN HABER; yakın gerçek zamanlı ileri modelleme kabiliyeti ile yeryüzü şekilleri ve meteoroloji bilgisini de dikkate alarak tehlike bölgesini hesaplar. En etkin müdahale için ekiplerin olay bölgesine erişmekte kullanabileceği en uygun rotayı belirler. Olaya ilişkin ikaz ve raporlama sistemini işletir, etki analizi yapar, oluşturulan raporların dağıtımını gerçekleştirir.

HAVELSAN KBRN HABER YETENEKLERİ
 • Son sürüm NATO ATP-45 ve AEP-45 dokümanlarının süreçlerine tam uyum sağlar.
 • Her tip KBRN olayı için, NATO ATP-45 ve AEP-45 standardında, tehlike bölgesi, kirli bölgeler ve kirli bölgelerden geçiş ile ilgili hesaplamaları gerçekleştirir.
 • Tehlike bölgesi yayılımını zamansal hesaplayarak, yayılımın etkileyeceği risk altındaki birlikleri tespit ederek uyarır ve zamana bağlı yayılımın simülasyonunu gösterir.
 • Kullanıcıya NATO standartları (ATP45) ile uyumlu KBRN raporları hazırlama arayüzleri ve fonksiyonları ile ilgili şablonları sağlar.
 • ADatP-3 format desteği sağlar.
 • JC3IEDM (MIP 3.0) modelini destekler.
 • Gerçek zamanlı olarak birlikler ve karargâhlar arasında ikaz ve mesaj değişimini sağlar.
 • Hesaplanan tehlike bölgeleri, kirli bölgeler ve kirli bölgelerden geçiş yolunu/rotasını harita üzerinde gösterir.
 • Meteoroloji entegrasyonu altyapısı sunar. Hava durumundaki değişimini göz önüne alarak tehlike bölgesini yeniden hesaplar.
 • Statik veya dinamik raporlama sağlar.
 • ERG Acil Durum Müdahale Kılavuzu’nu içerir.
 • KBRN KÖPRÜ ile KBRN Sensör sistemlerine gerçek zamanlı entegrasyon kabiliyeti sağlar.
 • Komuta kontrol sistemleri ile entegrasyon sağlar.
HAVELSAN KBRN KÖPRÜ

Operasyon alanında, kritik tesislerde, KBRN keşif araçlarında, insansız hava araçlarında ve insansız kara araçlarında yer alan sensörlerden gelen ölçüm bilgilerinin gerçek zamanlı olarak izlenerek gerekli önlemlerin alınması hayati önem taşımaktadır.

HAVELSAN KBRN KÖPRÜ, askeri ve kritik kurumlar için komple KBRN izleme ve ikaz ürünüdür. KBRN KÖPRÜ, herhangi bir KBRN tespit cihazından verileri alarak çevrimiçi hale getirir. Operasyonel kullanıcı, KBRN verilerini gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilir ve analiz edebilir. KBRN KÖPRÜ, ilgili sistemlerin kimyasal, biyolojik, radyolojik veya nükleer tehditler için raporlar ve uyarılar almasını sağlar.

HAVELSAN KBRN KÖPRÜ YETENEKLERİ
 • KBRN sensör ve dedektörlerinden güvenli ve yakın gerçek zamanlı veri akışı,
 • Meteoroloji sensörü ve GPS konum bilgisi entegrasyonu,
 • Video görüntüsü entegrasyonu,
 • TÜBİTAK MAM-CDET, Environics Chem ProX kimyasal tespit dedektörleri ile entegrasyon,
 • KBRN tespit sistemlerine sahip kara, deniz, hava, platformları ile hızlı ve kolay entegrasyon altyapısı,
 • Platform bağımsız yazılım,
 • Hazır KBRN KÖPRÜ donanımı,
 • Verileri ve bilgileri tek bir gösterge paneli sisteminde birleştirme,
 • Ölçüm verilerini iç ve dış sistemler ile paylaşma,
 • Tehdit algılandığında, ilgili sistemlere ses, SMS ve / veya e-posta yoluyla uyarı ve alarm bildirimleri,
 • Ölçüm bilgisi mesajı (KBRN 4 mesajı) oluşturabilir.
HAVELSAN KBRN MENTOR Broşürünü İndir