İnovasyon

HAVELSAN Kurum içi İnovasyon Yönetimi ve Açık İnovasyon stratejisi kapsamında hayata geçirdiği İnovasyon Yönetim Portali (inovasyon.havelsan.com.tr) ile

iç ve dış paydaşlardan yenilikçi fikirlerinin toplanması,

değerlendirilmesi,

geliştirilmesi,

hayata geçirilmesi,

yatırımcı/iş ekosistemi ile buluşturulması işlemlerini gerçekleştirmektedir.

HAVELSAN’ın stratejisinde yenilikçilik açıkça belirtilmiş olup bu konuda her geçen gün yeni adımlar atılmaktadır. HAVELSAN Yıldız Açık İnovasyon Merkezi’nde paydaşlarımızın inovatif yönlerini artırıcı etkinlikler ve eğitimler yapılmaktadır. Gerek iç paydaşları HAVELSAN teknoloji alanlarına odaklamak amaçlı düzenlenen yenilikçi fikir kampanyaları, gerek dış paydaşlara yönelik teknoloji odaklı çözüm yarışmaları gerekse serbest kategori kapsamında fikirler İnovasyon Yönetim Portali üzerinden toplanmaktadır. Yenilikçi fikirler, birçok teknoloji alanında ilgili kurulunda değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda kıymetli bulunan fikirlerin/projelerin HAVELSAN Yıldız Açık İnovasyon Merkezi’nde çalışılmasına destek verilir. HAVELSAN girişimcilere ihtiyacı olan donanım, yazılım, çalışma ortamı, mühendislik mentorluğu vererek projelerin/fikirlerin hayata geçirilmesine destek olur. Aynı zamanda iş ekosisteminin diğer aktörleri(üniversiteler, savunma sanayi, TTO, teknokentler, girişimcilik merkezleri vb.) ile yakın çalışma içinde bulunması dolayısıyla girişimcinin iş ekosistemine adapte olup gelişmesinde aktif rol oynar.

Ayrıntılı bilgi için:
http://inovasyon.havelsan.com.tr


Kayıt: 2.10.2017
Güncelleme:11.1.2018