Ürünleşme

“HAVELSAN 2023” vizyonuna ulaşmak için, belirlenen hedefler arasında 1,5 milyar $ toplam satışa ulaşmak ve bunu 1/3 oranlarında Savunma, Sivil ve Yurt dışı pazarlarından elde etmek bulunmaktadır. Yüksek performanslı, kaliteli, maliyet etkin ve güvenilir çözümler geliştirerek, Savunma, Güvenlik ve Bilişim alanlarında ulusal ve uluslararası lider sistem entegratörü olma yolunda ilerlerken, HAVELSAN, 2018 yılında “Ürünleşme Atılımı” başlatmıştır.

Bu atılımla HAVELSAN uluslararası arenada rekabet edecek global ürünler geliştirmeyi hedeflemektedir. Havelsan global ürün geliştirmeyi ticari bir hedefin ötesinde milli bir görev olarak görmektedir. Bu sayede, HAVELSAN, Türkiye’nin 2023 vizyonu çerçevesindeki “Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında olmak ve 500 milyar $ ihracat yapmak” hedeflerine de katkıda bulunacaktır.

 

Ürünleşme Atılımıyla, HAVELSAN’ın başlattığı dönüşüm, şirketin

  • Tüm bölümlerinde “Müşteri odaklı” yaklaşımın özümsenmesini ve
  • Tüm yetkinliklerinin müşteri ihtiyaçlarına yönelik ve rakip firmalarınkinden daha iyi

olmasını hedeflemektedir.

Ürünleşme Atılımının gerçekleştirilmesi, HAVELSAN’ın Ar-Ge ve İnovasyon Ekosisteminin uluslararası firmaların ekosistemleriyle aynı düzeyde hatta daha iyi olmasına bağlı olduğu için, Araştırma Üniversiteleriyle stratejik iş birliğine gidilecektir. Bu şekilde, Üniversitenin bilimsel birikimi ve araştırma faaliyetlerinin HAVELSAN’ın geliştirme bilgi ve tecrübesiyle birleşmesinden doğacak teknolojik inovasyondan global ürün elde edilmesi için çalışılacaktır. HAVELSAN, söz konusu çalışmaları Araştırma Üniversitesinden disiplinler arası bir ekiple birlikte, “Ar-Ge ve Ürünleştirme” projesi olarak gerçekleştirilecektir.

 


Kayıt: 2.10.2017
Güncelleme:11.1.2018