Askeri Sağlık Otomasyon Sistemi (ASOS)

Askeri Sağlık Otomasyon Sistemi gibi kritik misyona sahip ve etkilediği paydaşlar bakımından herhangi bir kesintiye tahammülü olmayan projelerimizin gereksinimleri doğrultusunda oluşturulan Çağrı/Çözüm Merkezi yapılanması ile de kullanıcıların hem fonksiyonel isteklerinin zamanında karşılanması ve hem de sistem  işleyişindeki sürekliliğin sağlanması konusunda çok farklılaştırıcı bir deneyim de kazanılmıştır. Bu çerçevede tek bir sözleşme ile gerçekleşen hem ülkemizin hem de yakın coğrafyanın en büyük ulusal sağlık bilgi sistemi projesi olan ASOS projesinde de yıllardır %99,9’un üzerinde bir süreklilik sağlanmış durumdadır.

 Proje kapsamında kazanılan yetenekler;
 • Hypervisor tabanlı sanallaştırma
 • Bütünleşik sağlık zinciri işletimi
 • 7/24 Çağrı Merkezi İşletimi
 • ITIL Standartlarında;
  • Talep Yönetimi
  • Problem Yönetimi
  • SLA Yönetimi
  • Envanter Yönetimi
 • Yazılım Süreç Yönetimi ve Destek Hizmetleri
  • Değişiklik yönetimi
  • Yeni geliştirme, hata ve veri düzeltme yönetimi
  • Tıbbi Süreçler
  • Sağlık Lojistik Sistemleri
  • Döner Sermaye, Faturalama ve Bütçe Yönetimi
  • İdari süreçler Yönetimi
  • Öğrenci ve Akademik Bilgi Sistemi Yönetimi
  • Sağlık Provizyon ve Tahakkuk Sistemi Yönetimi
  • Görüntü Arşivleme ve Dağıtım Sistemi Yönetimi
 • Son kullanıcı yönetimi (7.000+ son kullanıcı)
 • Çağrı Merkezi ve Santral yönetimi
 • Kurumsal Sistem İşletme Yönetimi
  • Kritik Veritabanı Yönetimi
  • İşletim Sistemleri Yönetimi
  • Sistem Merkezi Yapılandırma ve Yönetim Kabiliyetleri
  • Depolama Üniteleri
  • Lokal ve Geniş Alan Ağ Yönetimi
  • Güvenlik Cihaz ve Kural Yönetimi
  • Zafiyet Analizi Yönetimi
  • Diğer IT Süreçleri
  • Merkezi Antivirüs
  • Marka/Model Bağımsız Laboratuvar Cihaz Entegrasyon Faaliyetleri
  • Sistem Odası Kurulum, İşletme ve İyileştirme
  • Test Ortamı Yönetimi
  • Uzak Sahaların Sistem Odalarının Merkezi İzlenebilme
  • Tıbbi Bilgi Bankaları İdame 
  • Sağlık Bilişimi Standartlarına Uyum 
  • Uzak sahalardaki Son Kullanıcılara Sağlanan Elektronik Eğitim 
  • Ulusal Bilgi Sistemlerine entegrasyon 
  • Multi-disipliner uzmanlık gereksinimi ve Yönetimi
  • Hizmet Yönetimi 
  • Donanım Bağımsız Sistem Destek ve İşletim 
 

Kayıt: 19.8.2016
Güncelleme:28.9.2017