Askeri Yönetim Bilgi Sistemi

Proje, Kara Kuvvetleri Komutanlığının Yönetim Bilgi Sistemleri uygulamalarından ihtiyaç duyulan 12 adedinin yeniden analiz edilerek geliştirilmesini kapsamaktadır. Projenin her yıl yapılmış olan teslimatlar ile birlikte üç yıllık geliştirme süreci sonrasında bu uygulamalar devreye alınmıştır ve müteakiben iki yıllık garanti süresi devam etmektedir.

YBS Projesi, müşteri talepleri doğrultusunda Microsoft .NET teknolojisi ile geliştirilmiştir. Projede Kurumsal Uygulama Geliştirme Altyapısı (KUGA – HAVELSAN Framework) kullanılmıştır. Kullanılan bu teknoloji ve framework ile müşteri tarafında standartlara dayalı, hızlı geliştirme ve yayınlama imkânları olan, “kullanıcı dostu” ara yüze sahip bir yapıdadır.                                                                                                                  

YBS Projesi, çevik yöntem ile geliştirilen ve müşterinin de yazılım geliştirme süreçlerinin her aşamasına doğrudan dahil edildiği bir projedir. Yazılım geliştirme süreçlerinin her aşamasına müşterinin de dâhil edilmesi ile müşteri memnuniyeti proje başlangıcından itibaren sağlanmış, ortaya kullanılabilir ve benimsenmiş bir ürün çıkmıştır.                                                    

Proje kapsamında geliştirilen yazılımlar şunlardır:

 • Yönetim Bilgi Sistemleri Genel Yapısı
 • Merkezi Faaliyet Takip Otomasyonu
 • Teşkilat, Malzeme, Kadro (TMK) Yönetim Programı
 • Direktif Takip Programı
 • Nöbet Hazırlama ve Takip Programı
 • Bilgi Aktarım Merkezi (BAM) Yönetim Programı
 • Fotokopi – Yazıcı Odası Yönetim Programı
 • Proje Otomasyonu (POS) Yönetim Programı
 • Denetleme Bilgi Sistemi
 • Rütbeli Personel Denetleme Bilgi Sistemi (RÜPEDEBİS)
 • Eğitim Veri Giriş Programı (EVGİM)
 • El Yapımı Patlayıcı Programı (EYP)

Kayıt: 5.3.2019
Güncelleme:5.3.2019