ATLASCARE

ATLASCARE, sağlık hizmetlerinin en etkin şekilde verilmesini hedefleyen kurumların, sürekli ve gerçek zamanlı olarak izlenebilmesini ve yönetilmesini sağlayan e-Sağlık ürün ailesidir (e-Health Suite). Sağlık işletmelerinin idari, tıbbi ve yönetimsel omurgası olarak yapılandırılan ATLASCARE, hasta yönetimi, poliklinik, yatan hasta bakımı, laboratuvar ve görüntüleme bilgi sistemleri, malzeme yönetim sistemleri, finansal bilgi sistemleri, insan kaynakları bilgi sistemleri gibi bütünleşik süreçlerden oluşmaktadır. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı’nın, Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alım Kılavuzu (SBYS - AK) standartları doğrultusunda mevzuata uygun olarak tasarlanmış olup ilgili  sistemlerle entegrasyonları etkin şekilde sağlayarak günümüz ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamaktadır.

ATLASCARE yüksek teknolojisi; güvenilir, esnek, yönetilebilir, hızlı ve kolay kullanımlı yapısı ve ölçeklendirilerek uygulanabilme özellikleri ile ulusal ve uluslararası sağlık işletmeleri için önemli bir çözümdür.
 • Sağlık kurumlarının tüm idari, tıbbi ve finansal iş süreçlerinin etkin yönetilmesini  sağlayan,
 • Kullanıcı deneyimleriyle geliştirilen arayüzler ile kullanım kolaylığı sağlayan,
 • Rol ve süreç tabanlı yetkilendirmeler ile üst seviyede denetim ve güvenlik sağlayan,
 • Kural tabanlı yapısı ile kuruma özgü kural ve süreçlerin tanımlanabildiği ve uygulanabildiği, İş akış tabanlı platform ile üst seviye yazılımcı destek bağımlılığını ve operasyonel yükü azaltan,
 • Konusunda en iyi olan ekosistem paydaşları ile geniş çözüm yelpazesi sunan,
 • Sektörün değişen gereksinimlerine hızlıca adapte olan ve müşteri beklentilerini karşılayan,
 • Alan uzmanları tarafından sektörün beklentilerine uygun olarak tasarlanan ve geliştirilen,
 • Göz, Kadın Doğum, Çocuk, FTR  gibi uzmanlık dalları için özelleşmiş ekranlara sahip,
 • Veritabanı bağımsız,
 • Tarayıcı bağımsız, web tabanlı teknolojiye sahip,
 • Sunucu tarafında işletim sistemi bağımsız, Dahili entegrasyon aracı  ile Enterprise Service Bus (ESB) mimarisini sağlayan,
 • Uluslararası standartlara uyumlu,
 • Ulusal sistemlerle entegre,
 • Verimliliği arttıran, kaliteyi  yükselten,
 • Siber güvenlik etkin, (Cyber Security Enabled)
 • Güçlü modelleme yeteneği sayesinde, genişleyebilen/ ölçeklendirilebilen entegre bir sağlık çözümüdür.

 

Kayıt: 13.5.2019
Güncelleme:13.5.2019