E-devlet Birikimi

Ülkemizde 2000’li yılların başından itibaren kamu hizmetlerinde etkinliğin ve verimliliğin artırılması hedefi ile e-Devlet uygulamaları büyük bir ivme kazanmıştır.

Bu anlamda HAVELSAN, bilgi toplumuna dönüşüm hedefine ulaşmak için gerçekleştirilen büyük e-Devlet projelerine imza atmış, bu projeler sonrasında geliştirilen sistemler başarı
ile hayata geçirilmiş ve tüm ülke sathına yaygınlaştırılmıştır.

Kayıt: 19.8.2016
Güncelleme:28.9.2017