Eti Maden Kurumsal Kaynak Yönetimi Sistemi Projesi (ETİ-KKYS)

ETİ KKYS Projesi ile ETİ Maden İşletmeleri bünyesindeki Genel Müdürlük, işletmeler ve lojistik müdürlükleri tarafından yürütülen stratejik planlama, proje yönetimi, satış, üretim,
dağıtım, mali kaynaklar yönetimi, satın alma, bakımonarım, stok yönetimi, kalite yönetimi, değerlendirme ve denetleme, insan kaynakları yönetimi gibi faaliyetler kapsamındaki iş süreçlerinin Kurumsal Kaynak Yönetimi (KKY) Sistemi üzerinden bütünleşik bir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir.

Kayıt: 19.8.2016
Güncelleme:28.9.2017