EVRAKA

EVRAKA kurumların iç yönergelere ve yönetmeliklere uygun olarak belge üretmesini, belgelerin üretimden tasfiyesine kadar tüm süreçlerini yönetmesini sağlayan; web tabanlı, kolay konfigüre edilebilir, elektronik ve mobil imza destekli bir doküman ve belge yönetim sistemidir. 

Belge Yönetimi

Kurumdaki tüm resmi yazışmaların gerçekleştirildiği modüldür. Bu kapsamda kurum dışından gelen belgeler sisteme dahil edilebilmekte, kurumda hazırlanan belgeler ilgili birim ve kurumlara iletilebilmektedir. 
 • TS13298 Standardına uyum
 • E-imza Yönetmeliğine uyum
 • Resmi Yazışmalarda Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğe uyum
 • Vekâlet işlemleri KEP / e-yazışma yeteneği
 • E-posta / faks entegrasyonu
 • DETSİS, MERNİS, UAPS, MERSIS entegrasyonu
 • Belge versiyonları arasındaki farkları izleme
 • İş akışı desteği
 • Tarama yeteneği
 • OCR desteği
 • Hızlı belge arama
 • Raporlama 
Doküman Yönetimi

Veri, ses, resim vb. tüm dosya türlerinin güvenli bir şekilde kurumsal ya da kişisel klasörlerde saklanarak kurumsal hafızanın yönetildiği modüldür.
 
Arşiv Yönetimi

Sistem içerisindeki yaşam süresi dolmuş olan belgelerin, elektronik arşiv işlemine tabi tutulmasını sağlayan modüldür. 
Ayrıca fiziksel oamda tutulan belgelerin üst verilerinin sisteme girilmesi ile Fiziksel Arşiv yeteneği de sunar. 

Faydaları
 • Bilgi yönetimine katkı
 • Kurumsal hafıza birikimine katkı
 • Zaman ve kağıt tasarrufu
 • Standartlara ve yönergelere uyum (TS13298, Askeri Yönergeler, Resmi Yazışmalar, e-imza)
 • Yetki yönetimi, e-imza, şifreleme ve loglama ile güvenli belge yönetimi
 • Belgeye hızlı erişim
 • Süreçlerin standartlaşması ile kurumsallaşma
 • Mobil olarak belge imzalama
 • Arşivleme Sürüm kontrolü ile değişiklikleri izleme
 • İş akışı ile onay süreçlerini izleme
 • Vekâlet yönetimi
 • Fiziksel arşivin elektronik ortama aktarımı
 • E-yazışma ile kurumlar arası belge alışverişi
 • Güçlü entegrasyon desteği

 

Kayıt: 27.3.2018
Güncelleme:27.3.2018