Görüntü İşleme

Görüntü İşleme kabiliyetleri kapsamında görüntü ve videolar analiz edilmektedir. Bu kabiliyetlerin müşteriye faydası, müşterinin gerek veri çokluğundan gerekse verinin anlaşılmasının zorluğundan yapamadığı nesne tespiti ve sınıflandırması işlerini otomatik olarak yapabilmesidir.


EO/IR Görüntü Analizi:
EO/IR Görüntü analizi kapsamında uydulardan ve hava platformlarından elde edilen görüntüler otomatik olarak analiz edilmekte ve bu görüntüler üzerinde otomatik/yarı otomatik
nesne tespiti yapılabilmektedir. Kullanıcı manuel olarak da nesneleri tespit edebilmektedir.


3 Boyutlu Model Oluşturma:
Uydu ve hava platformlarından elde edilen stereo görüntüler kullanılarak yolların ve binaların 3 boyutlu modelleri üretilmektedir. Kullanıcı tam/yarı otomatik model üretmenin
yanında manuel olarak da modelleri çizebilmektedir.

Video İşleme:
CCTV kameralarda hareketli nesne tespiti, takibi ve sınıflandırması yapılmaktadır. Bu kabiliyet kritik tesis güvenliği ve akıllı şehir uygulamalarında kullanılabilir.

İHA Video Analizi:
İHA’lardan elde edilen videolar üzerinde hareketli nesne tespit, takibi ve sınıflandırması, değişiklik analizi konularına Ar-Ge faaliyetleri devam etmektedir.

Fotogrametri:
Uydu görüntüleri üzerinden pan-keskinleştirme, mozaikleme, coğrafi referanslama ve ortho-rektifikasyon işlemleri yapılabilmektedir.

Spektral İmza Kütüphanesi:
Projelerde üzerinde çalışılan nesnelere ve arka plana ait spektral imzalar toplanmıştır. Toplanan imzalar spektral kütüphane yazılımı üzerinden yönetilmektedir. Toplanan imzalar
nesne tespiti ve sınıflandırmasında kullanılmaktadır.

Kayıt: 19.8.2016
Güncelleme:28.9.2017