MSB Personel Temin ve Bilgi Sistemi

MSB Personel Temin Sistemi (PERTEBİS) ve Personel Bilgi Sistemleri (PBS) Projesinin amacı; MSB’nin Personel Temin ve Personel Yönetim Bilgi Sistemleri kapsamında yazılım ve donanım iş kalemlerinin MSB’ye teslim edilmesi ve garanti süreci boyunca bakım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir.

PBS-PERTEBİS Projesi, müşteri talepleri doğrultusunda Microsoft .NET teknolojisi ile geliştirilmiştir.  Projede Kurumsal Uygulama Geliştirme Altyapısı (KUGA – HAVELSAN Framework) kullanılmıştır. Kullanılan bu teknoloji ve framework ile müşteri tarafında standartlara dayalı, hızlı geliştirme ve yayınlama imkânları olan, “kullanıcı dostu” ara yüze sahip bir yapıdadır.

PBS-PERTEBİS Projesi iki ayrı sistem olarak değerlendirilmiştir:

  • Personel Bilgi Sistemi (PBS)
  • Personel Temin Bilgi Sistemi (PERTEBİS)

Personel Bilgi Sistemleri (PBS) projesi kapsamında MSB’nin ihtiyaç duyduğu personele yönelik yazılımlar modüller halinde geliştirilmektedir.

Personel Temin Bilgi Sistemi (PERTEBİS) projesi kapsamında, MSB Personel Temin Daire Başkanlığı’nın ihtiyaç duyduğu personel teminine yönelik faaliyetlerin bütünleşik bir şekilde yürütülmesi ve bu süreçlerin otomasyonuna ilişkin yazılımlar geliştirilmektedir.


Kayıt: 5.3.2019
Güncelleme:5.3.2019