Program Yönetim Bilgi Sistemi (SSM-PYBS)

Program Yönetim Bilgi Sistemi (PYBS) Projesi ile Savunma Sanayii Müsteşarlığının kurumsal verimlilik ve etkinliğinin artırılmasını destekleyecek ve aynı zamanda ihtiyaç sahibi kurumlar ve sanayi ile veri/bilgi paylaşımını ve iletişim verimliliğini artıracak bir bilgi sistemi geliştirilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında Savunma Sanayii Müsteşarlığı bünyesinde
yer alan süreçlerin elektronik ortama aktarılması, ilgili paydaşların belirlenmiş yetkiler çerçevesinde PYBS ile güvenli veri alışverişi yapabilmesini sağlayacak yapıların kurulması,
donanımların temini, ilgili eğitimlerin alınması ve CMMI Acqusition Sertifikasyonu faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Kayıt: 19.8.2016
Güncelleme:28.9.2017