TAKBİS

TAKBİS Projesi ve LIS yaklaşımı ile mülkiyet ve coğrafi verilerin entegre bir sistem içerisinde, güncel yasal mevzuata uygun olarak planlama, karar verme ve yönetimsel faaliyetlerde
kurum içi ve kurum dışı ilgili tüm paydaşlara sunulması hedeflenmiştir.

Hizmetlerimiz:

• Tüm tapu sicil ve kadastro uygulamalarında, uygulama birliği standart bir altyapı
• Mevzuatı içerisinde barındıran akıllı uygulamalar ile memur hatalarının önüne geçilmesi
• Karar Destek Sistemi ile personelin verimliliğinin artmasını
• Ülkenin her noktasından hızlı ve güvenilir veriye elektronik ortamda erişim
• Tapu ve kadastro işlemlerinin elektronik ortamda yaygınlaştırılması ile devlet-vatandaş etkileşimi
• Devletin hızlı ve etkin bir şekilde işleyiş ve bürokrasinin azalması, hizmet kalitesini artırılması
• Vatandaşın kayıtlı tapu bilgilerine ve ilgili coğrafi veriye e-Devlet kapısı üzerinden 7/24 erişim
• Eksik belge veya bilgi ile ortaya çıkan işlem hata ve noksanlıkların ortadan kaldırılması
• Belge sahteciliklerinin önüne geçilmesi
• Geçmişten günümüze uzanan tapu sicil kaydı hataları belirlenerek bu durumların neden olabileceği vatandaşın muhtemel hak kayıplarının ortadan kaldırılması
• Kurumların veya vatandaşların karşılaştığı bürokratik sıkıntılar ortadan kaldırılması
• e-Devlet uygulamaları ile elektronik ortamda sağlanan güvenilir entegrasyon ortamı ile zaman ve operasyon maliyetlerinden de tasarruf sağlanması
• Vergi kayıplarının azaltılmasına yardımcı olması

Kayıt: 19.8.2016
Güncelleme:28.9.2017