Ülke Ve Kritik Tesis Güvenliği Sistemleri

Ülke Güvenliği ulusal savunma stratejilerinin değişmeyecek bir parçası halini almıştır. HAVELSAN’ın Komuta Kontrol Sistemlerinden elde ettiği değerli tasarım ve geliştirme tecrübesi Türk Silahlı Kuvvetlerine, kamu ve sivil sektöre gelişmiş ve güvenilir Ülke Güvenliği Sistemleri sağlamasında avantaj sağlamıştır.

HAVELSAN sınır güvenliği sistemleri, sınırlarımız boyunca ihtiyaç duyulan gelişmiş teknolojileri kullanarak sınır devriyesini destekleme ve fiziksel gözetlemenin mümkün olmadığı ücra alanlarda ihtiyacı karşılamaktadır. HAVELSAN, müşterileri ile birlikte çalışarak ihtiyaca uygun tasarım ve entegrasyonlarla en üst seviye farkındalık ve karar destek çözümleri sağlamaktadır.

HAVELSAN’ın özgün ürünü olan Entegre Güvenlik Merkezi Yönetim Yazılımı’nın (EGMYY) geliştirilmesi kapsamında ön çalışmalara başlanmıştır. Geliştirilecek bu yazılım ile sensörlerden gelen bilgilerin toplanarak harita üzerinde izlenmesi ve güvenlik kameraları ile direk entegrasyon sağlanabilecektir. Ayrıca KGYS projesi kapsamında geliştirilen Video Yönetim ve Plaka Tanıma Sistemleri ile de entegre çalışabilecektir. EGMYY Yazılımı’nın geliştirilmesine devam edilerek Akıllı Şehirler Yönetim Merkezi Yazılımı’nın oluşturulması da hedeflenmektedir. Bu sayede yakın gelecekte KGYS gibi projelerin devamı olacak ve Akıllı Şehirler kavramının gerçekleştirilmesini sağlayacak Akıllı Şehirler Yönetim Merkezi Yazılımı geliştirilecektir. Büyük Veri Analitik Sistemleri kapsamında geliştirilen ürünler, Ülke Güvenliği kapsamında geliştirilen ürünler ile entegre edilecektir. 

Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatlarının Güvenliği Projesi ile petrol ve doğal gaz boru hatları ile tesislerin güvenliğinin sağlanması amacıyla tesise zorla gireni sınırlama, yıldırma, tespit/teşhis, geciktirme ve tepki verme yaklaşımının işletilmesini sağlanmaktadır. Bu sistem sabit ve hareketli kameralar, çevre güvenlik radar alt sistemi, fiber optik algılama alt sistemi, plaka tanıma sistemi elektro-optik alt sistemi gibi algılayıcılardan oluşmaktadır. Sistem bu algılayıcılardan/alt sistemlerden alınan bilgilerin kesintisiz ve güvenilir şekilde entegre edilmesini, merkezi olarak izlenmesini ve yönetimini sağlamaktadır. 

Program Yönetim Bilgi Sistemi (PYBS) Projesi ile Savunma Sanayii Müsteşarlığının kurumsal verimlilik ve etkinliğinin arttırılmasını destekleyecek ve aynı zamanda ihtiyaç sahibi kurumlar ve sanayi ile veri/bilgi paylaşımını ve iletişim verimliliğini artıracak bir bilgi sistemi geliştirilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında süreçlerin elektronik ortama aktarılması, ilgili paydaşların, belirlenmiş yetkiler çerçevesinde PYBS ile güvenli veri alışverişi yapabilmesini sağlayacak yapıların kurulması, donanımların temini, ilgili eğitimlerin alınması ve CMMI Acqusition Sertifikasyonu faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Kayıt: 5.10.2017
Güncelleme:5.10.2017