Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)

UYAP, günümüzdeki tüm teknolojik gelişmeleri kullanarak yargı ve yargı destek birimlerinin işleyişini %100 oranında otomasyona sokan bir yönetim bilgi sistemidir. Ülkelerin e-dönüşüm süreçlerindeki en önemli basamaklardan biri olan e-Adalet sürecinin tam olarak oluşturulabildiği ilk üründür. Elektronik imza altyapısına uygun olarak geliştirilen UYAP ile
merkezi bir bilgi sitemi oluşturulmuş ve bu sistemde yargı ve yargı destek birimleri arasında fonksiyonel tam entegrasyon sağlanabilmiştir. UYAP’ın tam entegrasyonu ve merkezi
elektronik ortamda tutulan arşivi sayesinde doğru ve tutarlı bilgi, yetkiler çerçevesinde tüm kullanıcıların paylaşımına açılabilmektedir. UYAP’ta bilgi ve belgelerin son hali değişmez
ve güvenli bir şekilde veri tabanında saklanır. Yetkisiz erişimlere izin verilmez.

UYAP’ın önemli bazı faydaları şöyle sıralanabilir:
• Merkezi yapı ve dahili entegrasyon ile aynı verinin yeniden girilmesine gerek kalmadan eksiksiz, doğru ve güncel veriye tüm kullanıcılar tarafından yetki dahilinde anında ulaşılabilmektedir.
• Soruşturma ve davalarda delillerin hızlı ve sağlıklı bir biçimde toplanması sağlanmaktadır.
• UYAP Karar Destek Sistemi ile belirlenmiş normal durumların dışına çıkıldığında kullanıcıya uyarı mesajları verilerek maddi ve usul hataları en aza indirilmiştir.
• UYAP’ta bulunan Doküman Yönetim Sistemi sayesinde evrakların ve iş akışlarının takibi kolayca yapılabilmesi ve evrak versiyonlarının saklanabilmesi sayesinde bir evrak üzerinde yapılan işlemler ve bu işlemlere ait gelişmeler tespit edilebilmektedir.
• Yargı birimlerinin karar vermesini destekleyecek alt sistemler düzeyinde sorgulamalar yapabilmektedir.
• UYAP’ta sağlanan rapor alma ve sorgulama imkânları ile aranan bilgi ya da dosya kolaylıkla bulunabilmektedir.

Kayıt: 19.8.2016
Güncelleme:28.9.2017