Savaş Uçağı Görev Eğitim Merkezleri

Savaş Uçağı Görev Eğitim Merkezleri; aynı operasyonel ortamda yüksek sadakate sahip simülatörleri birbirine bağlayan görsel bir savaş alanı oluşturur ve farklı coğrafi konumlardaki birçok kursiyerin güvenli haberleşme ağı aracılığıyla haberleşmesine ve aynı görevi aynı anda gerçekleştirmelerine olanak sağlar.
Taktik Kontrol Merkezi; dağıtık görevlerin, çok sayıda taktik unsur dâhil olmak üzere merkezi olarak uygulanmasını, denetlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Simülatör Eğitim Merkezleri aşağıda belirtildiği üzere çeşitli sentetik eğitim yardımcılarına ve farklı sistemlere sahiptir.
  • Tam Görev Simülatörleri
  • Silah ve Taktik Eğiticileri
  • Taktik Kontrol Merkezleri
  • Dibrif Sistemleri
  • İleri Hava Kontrolörü
  • Görsel Veritabanı Geliştirme İstasyonları

Referanslar: F-4E 2020, F-16C Blok 40, 50, 50+.

Kayıt: 14.1.2017
Güncelleme:4.10.2017