Kariyer Yönetim Sistemimiz

Kariyer Yönetim Sistemimizin amacı, HAVELSAN'da Bilgi Birikimi ve Yetenek odaklı Kariyer planlamalarını gerçekleştirmek, kişiye özel kariyer haritalarını oluşturmak, Personel Yedekleme planı oluşturarak atama-terfi süreçlerini daha etkin yürütebilmektir. Sonuçta da "HAVELSAN Yetenek Odaklı Mühendislik-Uzmanlık Havuzu" aracılığıyla, HAVELSAN'da yeteneklerimizi izlemek, verimli ve etkin olarak yönetebilmektir.

Bu kapsamda şirketimizde 360 Derece Yetkinlik Değerlendirme Sisteminin yanında personelimize kişilik envanteri uygulanmakta ve sonuçları birebir yapılan görüşmelerde personelimiz ile paylaşılmaktadır. Yapılan görüşme sonrasında her bir personelimizin hangi yetenek havuzunda olduğu belirlenmekte ve kariyer planlamaları yapılmaktadır.


Kayıt: 19.8.2016
Güncelleme:3.1.2018