Personel Performans Yönetim Sürecimiz

Hedef Bazlı Performans Yönetimi Sistemiyle yüksek performans gösteren bir şirket kültürü oluşturmak, Şirketimizin vizyonu doğrultusunda belirlenen iş planlarını uygulamak ve hedeflere zamanında ulaşmak, rekabetçi bir insan kaynağına sahip olmak için çalışanları ayrıştırmak ve geliştirmek amaçlanmıştır.

Hedef Bazlı Değerlendirme ile çalışanlarımızın şirketimizin vizyon ve stratejilerine uygun, belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili, zamana bağlı (SMART) hedefler almalarını sağlıyoruz. Her yılın başında belirlemiş olduğumuz bu hedefleri, Hedef Revizyon döneminde yeniden gözden geçirerek gerekli olduğu durumlarda revize edilmesini ve Hedef Değerlendirme sürecinde üstün performans gösteren çalışanları ayırt eden ve bireysel katkıyı gösteren sonuçlar elde ediyoruz.

Kayıt: 19.8.2016
Güncelleme:3.1.2018